Dny ED 2014

Informace o posledním ročníku Dnů evropského dědictví:

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014
6. 9. – 14. 9. 2014

jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. 

Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Od roku 1991, kdy byly EHD poprvé představeny evropské veřejnosti, roste jejich význam nejen z hlediska počtu účastnících se zemí, ale i stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků.

V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Město Ústí nad Labem se do akce zapojuje od roku 1996.

Dny evropského dědictví 2014 v Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem se již po devatenácté připojí ke Dnům evropského dědictví. Ústečané a návštěvníci města si budou moci od 6. - 14. září prohlédnout na 30 památek, které nejsou běžně veřejnosti přístupné. Nově zapojeným objektem pro letošní rok je kostel Sv. Floriána v Krásném Březně a po přestávce se opět připojil kostel Sv. Vojtěcha a Dominikánský klášter v Ústí nad Labem. Na řadě zpřístupněných objektů je pro návštěvníky připraven doprovodný program.

Akce se koná pod záštitou radní města Ústí nad Labem Zuzany Kailové.

Také v letošním roce bude Dny evropského dědictví doprovázet
soutěž o atraktivní ceny! Pozorně čtěte pravidla soutěže.

Děkujeme za spolupráci sponzorům projektu: