Dny EHD 2006

jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Hlavním cílem je rozvoj cestovního ruchu. EHD každoročně otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budou, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné (www.ehd.cz).

Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Některé evropské země jako Nizozemí, Lucembursko, Malta, Belgie, Velká Británie (Skotsko) a Švédsko brzy poté zorganizovaly podobné akce jako Francie.

Po této konferenci začala Rada Evropy uvažovat o založení seskupení všech těchto různorodých iniciativ, aby tím přispěla k jejich soudržnosti a posílila mezinárodní dimenzi. Od roku 1991, kdy byly EHD poprvé představeny evropské veřejnosti, roste jejich význam nejen z hlediska počtu účastnících se zemí (z 11 zemí v roce 1991 na 48 zemí v roce 2003), ale i z hlediska počtu návštěvníků (v roce 2000 navštívilo více než 19 mil. lidí na 31 300 památek, v roce 2003 takřka 20 mil. návštěvníků 33 224 památek a sídel.

Menu

Historie v Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem se do akce “Dne evropského dědictví” zapojuje od roku 1996. Každým rokem se zvyšuje počet zpřístupněných objektů i návštěvníků celé akce.

Veškeré informace Vám poskytnou:


Ludmila Jarošová
vedoucí oddělení kultury a sportu, tel: 475 241 839, ludmila.jarosova@mag-ul.cz

Martina Čáslavová
referent oddělení kultury a sportu, tel: 475 241 584, martina.caslavova@mag-ul.cz

Informační středisko města Ústí nad Labem
tel: 475 220 233, info.stredisko@mag-ul.cz


Dny evropského dědictví 2006 - zahájení a doprovodný program

Stahněte si plakátek (.gif, 280kB)

Historií Ústecka s Českým rozhlasem Sever
8.9.2006 od 14.00 do 18.00
Program:
–        slavnostní zahájení
–        dobové písničky z let 1920 – 1940 (Divadlo Rozmarýnek Most)
–        Větruše – divadelní vstup Divadla Rozmarýnek
–        Koťata – vystoupení známého dětského sboru z Chlumce
–        Wolfrumova vila - divadelní vstup Divadla Rozmarýnek
–        Soutěže s Českým rozhlasem Sever
–        Zámek Velké Březno - divadelní vstup Divadla Rozmarýnek
–        Marie Rottrová– koncert
–        šermíři
–        stánky s občerstvením, dárkovými předměty, prezentace organizací podílejících se na akci „Dny evropského dědictví 2006“

9.9.-17.9.2006
Mírové náměstí včera a dnes – fotografická výstava
-         srovnání současného stavu Mírového náměstí se stavem na konci 19. a začátku 20. století
(zajišťuje Muzeum města Ústí nad Labem)

Severočeská vědecká knihovna
6.9. – 26. 10. 2006
Ústeční Wolfrumové a jejich ženy - výstava
(Velké Hradební 49, vstup volný)
Po, Út, Čt, Pá            10.00 - 19.00 hod.
St                    13.00 - 19.00 hod.
So                     9.00 – 12.00 hod.
Ne                   zavřeno (mimo 10. a 17. 9. 2006)

Severočeská vědecká knihovna
6.9. – 3. 10. 2006
Rod Weinmannů a jejich vliv na rozvoj Ústecka - výstava
(W. Churchilla 3, vstup volný)
Po, Út, Čt, Pá            10.00 - 18.00 hod.
St                    13.00 - 18.00 hod.
So                   zavřeno (mimo 10. a 17. 9. 2006)
Ne                   zavřeno (mimo 10. a 17. 9. 2006)

Severočeská vědecká knihovna
6. 9. 2006 od 17.00
Ústečtí Weinmannové a Wolfrumové– přednáška o významných ústeckých podnikatelích
(přednáškový sál W. Churchilla 3)

Severočeská vědecká knihovna
13. 9. 2006 17.00
Heinrich Lumpe, zakladatel ústecké ZOO – přednáška o ústeckém velkoobchodníkovi s železářským zbožím
(přednáškový sál W. Churchilla 3)

Větruše
17. 9. 2006  od 15.00
Šermíři Trabantengarde a divadla pro děti
-         divadlo pro děti – pohádka, vystoupení šermířů, vstupy šermu pro děti

Městské lázně
9. a10. 9. a 16. a 17. 9. 2006
Ukázky záchrany tonoucího- každou sudou hodinu

Zoologická zahradav Ústí nad Labem
9. 9. 2006
Podejme si ruku
-         pořad je věnován handicapovaným dětem, které mají v ZOO příležitost k pobavení a k zábavě
-         Ústavy sociální péče či různá sdružení zde mají prostor k tomu, aby mohly představit veřejnosti svoji činnost

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích
14. 9. a  15. 9. 2006 od 19.30
Hudební festival 2006 v Církvicích –  koncerty
-         studenti Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia – Itálie s ukázkami benátské barokní hudby
-         interpreti Teplické hudební konzervatoře
-         Lila Ainsworth - New York, USA a její studenti mistrovské třídy (violoncello)

Kostel sv. Vojtěcha
4.9.2006 (vernisáž) až 24. 9. 2006
Společný prostor
-         výstava českých a německých výtvarníků

Státní zámek Velké Březno
9. a10. 9. 2006 od 9.00 do 17.00
Oživený zámek Devět slavných lidí, kteří navštívili zámek Velké Březno
-         kostýmovaná prohlídka spojena se soutěží, při níž návštěvníci hádají o jakou osobnost se jedná

Zámek Trmice
10. 9. a 17. 9. 2006 od 14.00
Komorní kvartet Archi con flauto
–        koncert - členové Severočeské filharmonie Teplice

Český rozhlas Sever
9. 9. a 10. 9. 2006 od 10.00
Den otevřených dveří
–        každou celou hodinu prohlídka budovy s průvodcem
–        výstava velkoformátových fotografií „Přírodní krásy Českého Švýcarska“
–        občerstvení
–        soutěže ČRo Sever
–        9. 9. 2006 koncert Klarinet Society
–        9. 9. 2006 autogramiáda zpěváka Petra Kotvalda
–        10.9.2006 koncert Kliďánko
–        10.9.2006 autogramiáda zpravodaje ČRo Davida Šťáhlavského – u příležitosti jeho knižní novinky „Německo mezi řády“
–        10.9.2006 – od 15.00 hod. – finále soutěže Štrůdl roku


Zpřístupnění jednotlivých objektů „Dny evropského dědictví 2006“ 9. – 17. 9. 2006

Hrad Střekov
9. 9. 2006, 10. 9. 2006, 16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Kostel apoštola Pavla
(„Červený kostel“)
9. 9. 2006, 10. 9. 2006, 16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Kostel Nanebevzetí Pany Marie v Ústí nad Labem
(„Kostel se šikmou věží“)
9. 9. 2006, 10. 9. 2006, 16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Kostel sv. Vojtěcha
9. 9. 2006, 10. 9. 2006, 16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Masarykovo zdymadlo
(vchod z ul. Litoměřická, Střekov)
9. 9. 2006, 10. 9. 2006, 16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00 – prohlídky každou sudou hodinu s průvodcem  (poslední 16.00)

Městské lázně
9. 9. 2006, 10. 9. 2006, 16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Muzeum lidové architektury Zubrnice
9. 9. 2006, 10. 9. 2006, 16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Palácová vila Hanse Weinmanna
(Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla)
9. 9. 2006, 10. 9. 2006, 16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Palácová vila Ignaze Petschka
(Obřadní síň, W. Chruchilla)
 9. 9. 2006, 10. 9. 2006, 16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Rodinná vila Wolfrumů
(Severočeská vědecká knihovna, Velká hradební)
9. 9. 2006, 10. 9. 2006, 16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Větruše
9. 9. 2006, 10. 9. 2006, 16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Zoologická zahradav Ústí nad Labem
9. 9. 2006, 10. 9. 2006, 16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích
9. 9. 2006, 10. 9. 2006
10.00 - 16.00

Kostel sv. Jakuba Většího ve Svádově
9. 9. 2006, 10. 9. 2006
10.00 – 16.00

Kostel sv. Václava ve Valtířově
9. 9. 2006, 10. 9. 2006
10.00 – 16.00

Palácová vila C. F. Wolfruma
(Český rozhlas Sever, Na schodech)
9. 9. 2006, 10. 9. 2006
10.00 – 16.00 – prohlídka každou hodinu s průvodcem (poslední v 15.00)

Správní budova Výzkumného ústavu pro anorganickou chemii
(ul. Revoluční)
9. 9. 2006, 10. 9. 2006
10.00 – 16.00

Státní zámek Velké Březno
9. 9. 2006, 10. 9. 2006
10.00 – 16.00

Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem
10. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00 – prohlídky každou celou hodinu s průvodcem (poslední v 15.00)

Zámek Trmice
10. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Kostel sv. Floriána v Krásném Březně
16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00

Palácová vila Franze Petschka
(Česká školní inspekce, W. Chruchilla)
16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00 – prohlídky každou celou hodinu s průvodcem (poslední v 15.00)

Správní budova Spolchemie
(ul. Revoluční)
16. 9. 2006, 17. 9. 2006
10.00 – 16.00


Pravidla soutěže s turistickými pasy

Soutěž - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2006

Termín trvání soutěže
Soutěž probíhá od 9. září 2006  do 17. září 2006.

Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Statutární město Ústí nad Labem.

Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, plně  způsobilá k právním úkonům.

Princip soutěže
V době konání soutěže bude veřejnosti zpřístupněno celkem 23 objektů uvedených v turistickém pase. Úkolem soutěžících je po dobu soutěže nasbírat do turistického pasu  nejméně 15 razítek z těchto uvedených objektů.
POZOR – převážná většina objektů bude přístupná pouze o víkendech (někde pouze o 1 víkendu). Je proto nezbytné přizpůsobit svoji případnou návštěvu termínům otevření jednotlivých objektů, které jsou zveřejněny na www.usti-nad-labem.cz, na speciálních letácích a v Informačním středisku Ústí nad Labem.

Turistický pas
Turistický pas získají soutěžící přímo v jednotlivých historických objektech (pouze v době konání soutěže) nebo v Informačním středisku města Ústí nad Labem (ul. Hradiště 9).

K prokázání návštěvy jednotlivých objektů bude pracovníky otisknuto do příslušného políčka v turistickém pase pamětní razítko navštívené památky.

Turistický pas je nutno na první straně v předtištěných kolonkách čitelně vyplnit (jméno – příjmení – adresa – telefonní číslo).

Slosování, vyhlášení výherců, předání cen
Do slosování budou zařazeny turistické pasy, odevzdané  na Magistrátu města Ústí nad Labem, odd. kultury a sportu (2. patro, č. dv. 288, 289) nebo v Informačním středisku města (ul. Hradiště 9), případně zaslané poštou na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká hradební 8, odd. kultury a sportu a to nejpozději do 23. září 2006.

Za platné budou považovány turistické pasy vyplněné čitelně a řádně a dodané ve stanoveném termínu. Každý účastník soutěže se může prokázat pouze jedním vyplněným turistický pasem, každý další turistický pas bude považován za neplatný.

Upozornění – pokud si soutěžící bude chtít ponechat originál turistického pasu může odevzdat (zaslat) jeho kopii. Zhotovení kopie nelze požadovat na pracovnicích magistrátu nebo IS.  Originály turistických pasů nebudou soutěžícím vráceny.
Vylosování výherců bude provedeno organizátorem soutěže na Magistrátu města Ústí nad Labem dne 27. 9. 2006.
Vylosovaní výherci budou  dne  5. října 2006 zveřejněni ve vysílání Českého rozhlasu  Sever. Výhry budou výhercům předány osobně při zveřejnění výsledků soutěže  v ČRo Sever nebo po domluvě v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, případně zaslány poštou na adresu uvedenou v  turistickém pase.

Výhry v soutěži
1. cena  – plnohodnotný lázeňský pobyt pro 2 osoby s plnou penzí v lázních Kunratice (v termínu od 1. do 7. listopadu 2006)
2. cena – poukázka  v  hodnotě 1 000,- Kč na konzumaci v restauraci Větruše v Ústí nad Labem + balíček propagačních předmětů
3. cena – soubor vstupenek do objektů v Ústí nad Labem a okolí a soubor vín z vinných sklepů hraběte Lobkowitze
4. cena až 20. cena – balíčky propagačních předmětů

Výhry do soutěže věnovaly společnosti: Statutární město Ústí nad Labem, Český rozhlas Sever, Drinks Union, a. s., L. E. Holdings s. r. o., Zoologická zahrada v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Národní památkový ústav, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

Obecné podmínky
- Organizátor neposkytuje náhrady za náklady spojené s účastí v soutěži.
- Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za ni požadovat finanční náhradu.
- Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, závady a závazky související s výhrou  a jejím užíváním.
- Výhra je nepřenosná na jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu – tj. výhra je vázána výlučně na osobu výherce.
- Organizátor nenese žádnou odpovědnost za poškození, nedoručení nebo ztrátu výher zasílaných poštou nebo jiným způsobem.
- Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích.Účastník soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů na nakládání s nimi ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména a s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

Komletní seznam zpřístupněných objektů, jejich otvírací dobu, doprovodný program  a následně také jména výherců soutěže  naleznete na www.usti-nad-labem.cz nebo v Informačním středisku města Ústí nad Labem (ul. Hradiště 9).


Mediální partner


Dny evropského dědictví 2006 v partnerském městě Chemnitz

P r o g r a m
Neděle, 10.09.2006

11:00 hod.
Zahájení v zámeckém kostele Chemnitz

Katrin Voigt               Úřad pro kulturní záležitosti města Chemnitz
Petra Wesseler          starostka města Chemnitz
KMD Siegfried Petri    varhany
Sabine Petri              zobcová flétna

Prohlídky a obchůzky s průvodcem / exkurze

11:30, 13:00 a 15:00 hod.
Zámecký vrch – Zámecké náměstí –  zámecké rybníky

Kontaktní osoba: Peter Börner (Úřad správy zeleně)
                         Thomas Morgenstern (UDSB)
                         Bettina Schülke (UDSB)
Místo setkání: zámecký kostel
Doba trvání: cca 1,5 hod.

11:30, 13:00, 14:00 a 16:00 hod.
Zámecký hřbitov

Kontaktní osoba: Jens-Michael Gränitz (správce hřbitova)
Místo setkání: Salzstraße 81
Doba trvání: cca 45 min.

14:30 hod.
Městský park (Růžová zahrada, malý rybník městs. parku)

Kontaktní osoba: Siegfried Weidlich (Úřad správy zeleně)
                         Edgar Rüberg (UDSB)
Místo setkání: Růžová zahrada
Doba trvání: cca 2 hod.

Výstavy v zámeckém kostele

11:30 -17:00 hod.
„Otto Werner“

Život a dílo známého ředitele Městského zahradnického podniku Chemnitz

11:30 -17:00 hod.
„Zelené ostrovy – přírodní imprese z Chemnitz“

Fotografie od Karin Kaune

11:30 -17:00 hod.
„Výtvarné vyjadřování květin v pozdní gotice“

Vytváření kamenných květinových ornamentů

Přednášky / informace

12:00 a 14:00 hod.
„Čtyři denní doby“ - Sousoší od Johannese Schillinga

Přednáška: Jana Bille (Umělecké sbírky města Chemnitz)
Místo setkání: nové zámecké rybníky - sochy

11:00 -17:00 hod.
Informační stánek k projektu „Přírodní louky“

Kontaktní osoba: Manfred Hastedt (Centrum životního prostředí)
Stanoviště: Schloßplatz 7

11:30 -17:00 hod.
Kreativita a hry v parku

Kontaktní osoba: Kraftwerk e. V. (elektrárna)
Standort: ostrov zámeckého rybníku

17:00 Uhr
Závěrečný koncert v zámeckém kostele Chemnitz

Zpěv gospelů: sbor mládeže Hatikvah (Thalheim)

Doplňkové nabídky

19:30 hod.
Hlavy z Chemnitz: Richard Hartmann

Odborný autor Günter Reiche a další historici zabývající se Hartmannem, se vyjadřují k „saskému  lokomotivovému králi“
Moderuje: Addi Jacobi
Místo setkání: nové zámecké rybníky – sochy J. Schillinga

09:00 hod.
Ranní exkurze ke „grunewaldské louce"

Kontaktní osoba: Lutz Röder (NABU)
Místo setkání: Schloßplatz 7
Doba trvání: cca 2 hod.

14:00 hod.
Exkurze k „ulici Wiese Max-Türpe“

Kontaktní osoba: René Schubert (DVL)
Místo setkání: smyčka Morgenleite (tramvajové linky  4 a 5)
Doba trvání: cca 2 hod.

Vstup na všechny akce a prohlídky je volný.
Změna programu vyhrazena.