Dny EHD 2008

Dny evropského dědictví 2008 v Ústí nad Labem

Letošní 12. ročník akce Dny evropského dědictví v Ústí nad Labem proběhne o víkendech 13. – 14. 9. a 20. – 21. 9. 2008.

Dny evropského dědictví (EHD)

jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Hlavním cílem je rozvoj cestovního ruchu. EHD každoročně otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budou, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné (www.ehd.cz).
Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Některé evropské země jako Nizozemí, Lucembursko, Malta, Belgie, Velká Británie (Skotsko) a Švédsko brzy poté zorganizovaly podobné akce jako Francie.
Po této konferenci začala Rada Evropy uvažovat o založení seskupení všech těchto různorodých iniciativ, aby tím přispěla k jejich soudržnosti a posílila mezinárodní dimenzi. Od roku 1991, kdy byly EHD poprvé představeny evropské veřejnosti, roste jejich význam nejen z hlediska počtu účastnících se zemí (z 11 zemí v roce 1991 na 48 zemí v roce 2003), ale i z hlediska počtu návštěvníků.

Historie v Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem se do akce “Dne evropského dědictví” zapojuje od roku 1996. Každým rokem se zvyšuje počet zpřístupněných objektů i návštěvníků celé akce.
V letošním roce je zpřístupněno 24 historických objektů. Na řadě těchto objektů bude probíhat i doprovodný program (vstupné pouze na některé akce). 

Další informace