Dny EHD 2009

Dny evropského dědictví 2009 v Ústí nad Labem 12. 9. - 20. 9. 2009

jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Od roku 1991, kdy byly EHD poprvé představeny evropské veřejnosti, roste jejich význam nejen z hlediska počtu účastnících se zemí, ale i stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků. V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromýcha veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Město Ústí nad Labem se do akce “Dne evropského dědictví” zapojuje od roku 1996.

Soutěž s turistickými pasy – výherci

Z odevzdaných turistických pasů, splňujících podmínky uvedeny v pravidlech soutěže, byli dne 5.10.2009 vylosováni tito výherci:

 • 1. místo Hlaváčková Ivana, Ústí nad Labem
 • 2. místo Šindelářová Anna, Ústí nad Labem
 • 3. místo Koubová Veronika, Ústí nad Labem
 • 4.-10.místo Maříková Helena, Nové Město na Moravě
   • Kautská Ingrid, Ústí nad Labem
   • Friedová Magdalena, Teplá
   • Šimicová Marta, Ústí nad Labem
   • Kšádová Alena, Praha
   • Hruška Lukáš, Ústí nad Labem
   • Houžvičková Dagmar, Ústí nad Labem

Všem výhercům gratulujeme.
Ceny za 1. – 3. místo budou slavnostně předány v pondělí 26. 10. 2009 na Větruši. Ceny za 4. – 10. místo budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou v turistickém pasu.

Další informace

Archiv