Dny EHD 2010

Dny evropského dědictví 2010 11. 9. – 19. 9. 2010

Jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Od roku 1991, kdy byly EHD poprvé představeny evropské veřejnosti, roste jejich význam nejen z hlediska počtu účastnících se zemí, ale i stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků. V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromýcha veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Město Ústí nad Labem se do akce zapojuje od roku 1996.
V roce 2010 se národní zahájení uskuteční ve dnech 10.-12. 9. 2010 ve městě Příbor.
Celonárodním tématem je: „DUŠE PAMÁTEK“.

V Ústí nad Labem se v roce 2010 se Dny evropského dědictví uskuteční ve dnech 11. – 19. září 2010. Zpřístupněno bude 28 objektů. Na řadě z nich je pro návštěvníky připraven doprovodný program. Vzhledem k tomu, že některé objekty budou přístupné pouze o jednom víkendu, některé pouze 1 den, je nutno věnovat pozornost na plakátech a letácích uvedeným otvíracím dobám (viz. níže.).
Ve dnech 11. – 12. 9. 2010 bude také jezdit historický vláček (jízdní řád – viz. níže).

Další informace

Archiv