Krajem pana Cibicha

Krajem pana Cibicha je nazýváno okolí Velkého Března u Ústí nad Labem, kde se již více jak 250 let vaří pivo Březňák. Podobizna Cibicha, přednosty velkobřezenské vlakové stanice z počátku 19. století, zdobí již 100 let místní pivo Březňák. Victor Cibich vynikal nejen bodrou tváří, ale ve své době býval oblíbenou postavou zdejší společnosti. Pivovar nechal přednostu stanice portrétovat a roku 1906 si obrázek zaregistroval jako ochrannou známku. Vypráví se, že za to Cibich měl dostávat doživotní rentu 30 piv týdně. Ve Velkém Březně je možno kromě pivovaru navštívit také empírový zámek a v nedalekých Zubrnicích muzeum v přírodě a železniční muzeum.

Pivovar Velké Březno
Přestože pivovar v roce 2003 slavil 250 let od svého založení (1753 – 2003), existence pivovaru je novějšími poznatky prokázána nejméně o 150 let starší. Dokladem je kupní smlouva z roku 1606, podle které Antonín ze Salhausenu prodává za 30 500 kop míšeňských grošů „tvrz Velké Březno s chmelnicí a pivovarem…“. 
Pivo Březňák, které zde vaří, je již po staletí vyhledáváno znalci piva nejen v Čechách, ale i v zahraničí. V současné době nabízí pivovar tyto čtyři druhy: světlý ležák, světlé výčepní pivo, tmavé výčepní pivo a světlé speciální pivo.

Návštěvníkům pivovar Březňák nabízí:
 • Exkurzi pivovarem spojenou s ochutnávkou piv
 • Průvodce v češtině, angličtině a němčině
 • Písemného průvodce pivovarem v 10 jazycích
 • Prodej dárkového piva, značkového skla a upomínkových předmětů
 • Zajištění firemních vzdělávacích a společenských akcí
 • Parkoviště autobusů

Během exkurzní trasy v délce 60 minut uvidíte:

 • Tradiční způsob sladování ječmene
 • Ukázku klasické technologie vaření českého piva
 • Hlavní kvašení na spilce v otevřených nádobách
 • Zrání v pivovarských sklepích
 • Moderní technologické linky při stáčení do lahví
 • Expozici historických pivovarských předmětů

Více o pivovaru Velké Březno naleznete zde

pivovar exteriérpivovar interiérpivovar interiér

 

 

 

 

 

 

 

Zámek Velké Březno

Nový zámek ve Velkém Březně, nacházející se na tom půvabnějším - pravém - břehu řeky Labe mezi Ústím nad Labem a Děčínem, dal v letech 1842-1845 vystavět hrabě Karel Chotek, nejvyšší purkrabí Království českého. Původně empírový zámek byl v letech 1885-1910 přestavěn do novorenesanční podoby. Výsledkem této přestavby je vskutku půvabné venkovské sídlo s příjemnou atmosférou, která je navíc umocněna překrásným okolím Českého středohoří, do něhož je zámek citlivě zasazen. 

Současná instalace zámeckých interiérů připomíná život rodiny Chotků, příslušníků staré české šlechty. Z této rodiny pocházela mimo jiné také Žofie, manželka Františka Ferdinanda d'Este, která byla spolu s ním zavražděna roku 1914 v Sarajevu. Návštěvnicky nejpoutavější částí interiéru je hlavní sál v prvním patře s převýšeným stropem, krbem a štukovou výzdobou a jídelní sál v přízemí hlavní budovy s novorenesančním, bohatě řezaným dřevěným obložením. Instalaci doplňuje knihovna a portrétní galerie rodiny Chotků. 


Zámecký exteriér dotváří krásný a cenný přírodně krajinářský park s četnými druhy zajímavých dřevin.

Více o zámku Velké Březno, včetně přehledu pořádaných kulturních akcí (závod veteránů, promítání v zámeckém kinematografu, vinné trhy, svatby aj.) naleznete zde.

Objekt je ve správě Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.

exteriér zámkuexteriér zámku
              

 

 

 

 

 


Zubrnická museální železnice

Zubrnická museální železnice zajišťuje jednak pravidelný provoz historického motoráčku na turistické lince T3. Linka T3 začíná ve stanici Ústí nad Labem - Střekov a jede do stanice Zubrnice-Týniště. Vlaky turistické linky jezdí po celou turistickou sezónu vždy v sobotu, neděli a ve státem uznané svátky.

V Zubrnicích se nachází železniční muzeum. V budově stanice lze navštívit dobovou čekárnu, dopravní kancelář a v dřevěné části je popsána historie místní dráhy Velké Březno – Lovečkovice – Verneřice - Úštěk horní nádraží. V další budově je umístěna expozici železničních drezín s popisy od jejich vývoje od ručních po motorové ze současné doby. V expozici drezín je vystavena osobní drezína Tatra Dm6 známá z filmu Ostře sledované vlaky a Maďarská drezína z filmu Rebelové. Další expozice jsou tematicky umístěné v krytých železničních vozech. Jedna z expozic je věnována světlu na železnici a v druhém voze je expozice věnována zabezpečovacímu zařízení na železnici.

Více o Zubrnické museální železnici, včetně přehledu pořádaných akcí a jízdního řádu naleznete zde.

Železniční muzeum ZubrniceŽelezniční muzeum ZubrniceŽelezniční muzeum Zubrnice

 

 

 


      

 

Muzeum v přírodě Zubrnice

Nedaleko Zubrnické museální železnice je Muzeum v přírodě Zubrnice. Snaží se o zachování a záchranu budov a vybavení, dokládající vesnický způsob života a bydlení v oblasti Českého středohoří. Je to nejmladší skanzen v Čechách, a proto se stále ještě rozšiřuje. Jeho základem je historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří. Zpřístupněn je komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. Dále expozice kupeckého obchůdku a vesnické školy. Ve středu návsi stojí přenesená dřevěná barokní studna. Jako součást areálu je zde také barokní kostel sv. Máří Magdaleny. Okolím Zubrnic vede podél Lučního potoka naučná stezka s informačními tabulemi. Návštěvníci po stezce uvidí historický vodní mlýn v Týništi, barokní můstek, hřbitov, hrázděnou kapli.

Více o Zubrnickém skanzenu včetně přehledu pořádaných akcí (stavba májky, podzim na vesnici, Zubrnický jarmark aj.) naleznete zde.

Muzeum v přírodě ZubrniceMuzeum v přírodě Zubrnice