Ústí nad Labem

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel byl postaven kolem r. 1318. V době husitských válek byla zničena jeho věž a trojlodí. S obnovou se začalo až po r. 1452. V 80. letech 19. století byl přestavěn v pozdně gotickém stylu. Bombardování města v dubnu 1945 vážně narušilo základy chrámové věže a od té doby je věž vychýlena od kolmé osy o 200,9 centimetrů. Dominantou je oltář se skleněnou nohou, který reprezentuje umění 20. století. 


Pohled na kostel Nanebevzetí Panny Marie   Pohled na kostel Nanebevzetí Panny Marie   Pohled na kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Kamenný krucifix s Maří Magdalenou

Je umístěn při závěru presbytáře na vnější stěně kostela Nanebevzetí Panny Marie mezi dvěma opěráky. Stál v letech 1721-1874 na vrcholu mostního oblouku přes řeku Bílinu (v dnešní době upravený most k rondelu pod Větruší) spolu se sv. Janem Křtitelem, sv. Barborou, sv. Annou a sv. Janem Nepomuckým. U paty Ukřižovaného v tradiční podobě je umístěna prostovlasá postava klečící sv. Maří Magdaleny.

Kamenný krucifix s Maří Magdalenou

Kostel sv. Vojtěcha

Barokní kostel s dominikánským klášterem postavil v letech 1715-1730 významný severočeský stavitel Octavio Broggio na místě stejnojmenné stavby z r. 1070. V roce 1972 zde byly instalovány druhé největší varhany v České republice.

Kostel sv. Vojtěcha    Kostel sv. Vojtěcha

Kostel apoštola Pavla (Červený kostel)

Novorománský kostel postavili ústečtí protestanti, vysvěcen byl r. 1906. Stavba je pozoruhodná ozdobnou cihlovou fasádou, užitím betonových prefabrikátů na klenbu lodi a stylově jednotným vnitřním vybavením. Z původních tří kostelních zvonů zbyl pouze největší s vyobrazením Martina Luthera. 

Kostel apoštola Pavla    Kostel apoštola Pavla

Socha sv. Antonína Paduánského

Barokní plastika světce stojí na Mírovém náměstí v centru města. V roce 1708 ji nechal voskař Tobias Franz Kuhn postavit na spodní konec náměstí, ale musela ustoupit novější výstavbě (v roce 1970 zde byla dokončena stavba Interhotelu Bohemia) a plastika byla uložená i se sloupem v Trmicích. Po zrestaurování a doplnění chybějících částí kopiemi byl sloup v r. 1996 opět vztyčen na jiném místě náměstí.

Socha sv. Antonína Paduánského

Kostel sv. Floriána

Jednolodní kostel sv. Floriána ve stylu saské renesance z přelomu 16. a 17. století je součástí významného zámeckého komplexu vystavěného v době renesance a baroka. Kostel v Krásném Březně vznikl jako soukromá luteránská kaple Panny Marie pro zámeckou rodinu a čeleď. Původní zvony nevyčíslitelné hodnoty se nedochovaly, největší byl zrekvírován pro válečné účely roku 1917, zbývající dva zmizely koncem 90. let 20. stol. V roce 2008 byl kostel prohlášen za národní kulturní památku, nově prošel celkovou obnovou, nedílnou součástí bylo vytvoření nových zvonů.

Lze po předchozí domluvě zařídit prohlídku kostela. Kontakty a více informací najdete zde. Od dubna do října je kostel dostupný i v otvírací době pro veřejnost.

areál zámku Krásné BřeznoKostel sv. FloriánaKostel sv. Floriána

 

 

 

 

 

 

Kostel sv. Šimona a Judy 

Stojí v horní části Mojžíře. První písemná zpráva o kostele (původně gotickém) a faře je z roku 1352, ale s poznámkou, že už dlouho předtím tam kostel a fara stály. Od 15. století chátral a upraven byl až v letech 1593-98 pány z Býnova jako luteránský, v roce 1846 byl přestavěn a v roce 1877 zrestaurován. Před kostelem stojí raně barokní socha sv. Donáta z roku 1640. Fara čp. 33 při kostele byla postavena v polovině 18. století jako barokní obdélníková stavba s mansardovou střechou. Nedaleko kostela stojí před domem čp. 58 barokní socha sv. Floriána.

Kostel sv. Václava 

Stojí na návrší v centru Skorotic. Jedná se o barokní stavbu z let 1748-55 a byl postaven na místě kostela z doby předhusitské. Jedno z oken je zdobeno obrazem ústecké Madony. Od roku 1914 se datuje nebezpečí posunu stavby. V roce 1996 se realizovalo její zabezpečení. Pro nejistou statiku nebylo prozkoumáno podzemí chrámu, kde mají být pochováni vojáci z napoleonské bitvy 1813. Proti kostelu je barokně upravená fara, ve které byl během sedmileté války při plenění objektu zastřelen vojskem místní kaplan Liebisch.

Kostel sv. Mikuláše

Kostel ve Všebořicích byl připomínán již v roce 1352. Přestavěn byl v raně barokním slohu v roce 1694 a hranolová věž byla vestavěná do průčelí v letech 1698-1702. Celkově byl přestavěn v roce 1858. Nedaleko kostela v ulici Pod Vodojemem je umístěna v rohu zahrady domu čp. 37 barokní plastika  sochy sv. Prokopa z poloviny 18. století. Před hasičským záchranným sborem na Masarykově ulici stojí dva objekty – barokní boží muka z roku 1676 a kamenný krucifix z 1. poloviny 19. století, poslední připomínky všebořické historie.

Kostel Nejsvětější Trojice 

Vypíná se nad Žukovovou ulicí v horní části Střekova. Jedná se o novobarokní obdélnou stavbu z let 1901 - 1903. Na vrchu nad kostelem je patrová barokní fara z poloviny 18. století se sedlovou střechou.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Kostel při labském břehu v Církvicích byl zmiňován již v roce 1357. Nynější stavba je barokní z roku 1701. Součástí kostelního areálu je jediná hrázděná zvonice v Čechách, socha sv. Jana Nepomuckého a barokní fara z poloviny 18. století, zastřešená mansardovou střechou. V kostele se konají koncerty vážné hudby.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích    Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích - interiér

Kostel sv. Josefa v Předlicích

Stojí při Hrbovické ulici v Předlicích. Stavba byla postavena v letech 1905-1906. Při kostele je pozdně barokní fara.  Proti vchodu do kostela je umístěn kamenný krucifix z roku 1780. Před kostelem stojící volná barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1722 stávala v minulosti u můstku přes Ždírnický potok ve Starých Předlicích.

Kostel sv. Josefa ve Vaňově

Kostel při Pražské ulici ve Vaňově nechal postavit v roce 1939 Georg Schicht. V horní části Vaňova stojí na místě původního krucifixu z roku 1760 kamenný krucifix z roku 1813. Nechal ho postavit vinař Löbl na paměť neštěstí, kdy zde ve vinici omylem zastřelil vlastního syna.

Kostel sv. Jakuba Většího

Areál kostela sv. Jakuba Většího ve Svádově byl postaven ve 14. století (viz poslední nález náhrobníku Vartenberků z r. 1370), ale patří stylově do okruhu tzv. saské renesance (1580 - 1610) a náleží tak mezi nejcennější památky regionu. Barokní faru se sloupem Tří králů zde dala postavit v r. 1730 Anna Františka Toskánská.
Kostel sv. Jakuba Většího   Kostel sv. Jakuba Většího