Výletní zámeček Větruše

Větruše je jednou z nepřehlédnutelných dominant města Ústí nad Labem, její význam spočívá v historické a společenské hodnotě objektu zachycující životní styl na přelomu 19. a 20. století. Objekt Větruše je umístěn na skalním ostrohu a terase vytvořené opěrnými kamennými zdmi na hraně Labského údolí pod Soudným vrchem.

WEBKAMERA VĚTRUŠE

         

 

 


Současnost

Dnes se zámeček Větruše opět stává místem společenského života nejen Ústečanů. Součástí hlavní budovy Větruše je hotel s výletní restaurací s vyhlídkovou terasou, taneční sál a několik salónků, které slouží jako konferenční prostory. Stavba má také 30 m vysokou  věž, která slouží jako rozhledna.  Z  věže je překrásný  výhled na Labské údolí a město Ústí nad Labem. Pro lepší orientaci jsou ve věži umístěny panoramatické fotografie s označením zajímavých míst. Věž je otevřena celoročně a vstupné na ní je dobrovolné. Dalším lákadlem tohoto areálu je zrcadlové a přírodní bludiště, dětské hřiště a sportoviště. V zrcadlovém bludišti se návštěvníci mohou pobavit pohledem do křivých zrcadel, prohlédnout si expozice ve výstavní části. V sousedství zrcadlového bludiště se návštěvníci ztratí v labyrintu zelených thují přírodního bludiště. Sportoviště tvoří dvojice tenisových kurtů, a víceúčelové hřiště na košíkovou či odbíjenou. Děti se při návštěvě Větruše zabaví v dětském koutku s prolézačkami.
V areálu jsou k dispozici parkovací místa pro osobní automobily i autobusy.

        

 

 

 

 

Historie

Legenda říká, že Labohoř vystavěl roku 826 k ochraně proti nepřátelům hrad, který pojmenoval „Vitruš/Wittrusch“ na počest své manželky. Ten však později vyhořel do základů.

19. století

Když jednoho dne nájemce střeleckého domu na Větruši Johann Thomas hledal pramen pro studnu, odkryl silné základové zdi hradu. Ještě téhož roku (1839) předal magistrátu stavební plán na zkrášlení Soudného vrchu s krásnými výhledy do tří stran na Labské údolí a prstenec okolních kopců. V roce 1847 byla stavba restaurace dokončena. Postupem času se nároky na toto navštěvované místo zvyšovaly, přibývalo komfortu, moderních výdobytků a největším přáním obyvatel města bylo vystavět novou restaurační budovu, dne 7. října 1897 byla dostavěna. Spodnímu patru uprostřed dominovala volně přístupná hala, klenbu hostinské místnosti nesly sloupy, zvlášť útulná byla „staroněmecká jizba“. První poschodí zaujímal sál  s přísálím a na obou stranách byly osmiúhelné dřevěné arkýře, jejichž vnější věžičky zdobily celou stavbu. Pokoje nejvrchnějšího podlaží sloužily jako turistická ubytovna. Severní stranu budovy ukončila vyhlídková věž se čtyřmi arkýři.

Větruše se během let stala místem odpočinku a zábavy tisícům lidí. Na upravené louce vystupovali zpěváci, cvičenci, konaly se slavnosti všech spolků a svazů, hrála se zde divadelní představení. Stala se tak symbolem města a centrem spolkového i společenského života obyvatel Ústí nad Labem.

Historická fotografie zámku Větruše      Historická fotografie zámku Větruše


Poválečné období

Po roce 1945 se vrchu vrátil starý český název Větruše, který přešel i na restauraci. Ta žila dále společenským ruchem až do konce 60. let.
Krátce po válce byla vyhlídka v rámci Benešových dekretů předána do národní správy. V prosinci roku 1950 byla stavba jako konfiskát převedena pod Československou obec sokolskou v Praze, o tři roky později přešla pod správu Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport. Další změna nastala po roce 1954, kdy Větruši spravoval národní podnik Turista Praha.
Zlomovým datem byl rok 1958, kdy dominanta přešla pod společnost Restaurace a jídelny Ústí nad Labem. Restaurace přistavěly zadní křídlo, které sloužilo zejména v 70. a 80. letech jako ubytovna zahraničním dělníkům. Pro špatný technický stav a nedostatek peněz na opravy byl celý komplex v polovině osmdesátých let uzavřen.


Historický pohled na Větruši


Větruše po roce 1989

Změny v politické i společenské situaci po roce 1989 se nevyhnuly ani Větruši. Začátkem devadesátých let měla radnice možnost zapsat objekt do historického majetku města. Nakonec se však v roce 1992 Větruše stala předmětem privatizace  a dostala se tak do vlastnictví prvního nového majitele. Po té šla z ruky do ruky, aniž by na ní byly provedeny jakékoliv opravy, poslednímu majiteli se ji nepodařilo prodat ani pod cenou.
Dne 13. července roku 2000 vypukl na Větruši požár. Stavba tak přišla o svoji dominantu  vyhlídkovou věž.

Město kupuje Větruši

V roce 2001 Větruši koupilo za 2,01 mil. Kč město Ústí nad Labem s cílem zajistit, aby Větruši byl navrácen její bývalý lesk a opět se stala oblíbeným výletním místem nejen ústeckých obyvatel. První opravy objektu započaly koncem roku 2002.
Rekonstrukce hlavní budovy Větruše a vybudování okolního zábavního areálu trvalo až do konce roku 2005. Celkové náklady oprav dosáhly téměř 130 mil. Kč.

Od roku 2010 je možné dojet na Větruši z Obchodního centra Forum lanovkou.

Ilustrativní fotografie oprav zámečku Větruše

 

Kam z Větruše pokračovat?

Naučná stezka Větruše popraviště - Ústecké podzemí

Pouhých 400 m od hlavní budovy se na červené turistické značce nachází městské popraviště ze 16. století. Můžete se zde podívat na kamenný objekt, osazený dřevěným křížem, kde odsouzenci končili rukou kata. Také z tohoto tajuplného místa je krásný pohled na město. Odtud je možné vydat se po naučné stezce. Při sestupu dolů se seznámíte s napínavými stopami po bombardování z období 17. a 19. dubna 1945, doslova smetenou čtvrtí Ostrov a příčinou náklonu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Ústecké popravištěMuzeum civilní obrany v Ústeckém podzemí 

Naučná stezka Větruše - Vrkoč

Na této trase dlouhé 4,5 km se vám otevře řada vyhlídek do Labského údolí s hradem Střekov. Uvidíte dvanáctimetrový Vaňovský vodopád, jeden z nejvyšších v Českém středohoří a skalní útvar Vrkoč, který je pozoruhodný zřetelným sloupcovým rozpadem čediče. Pokračovat pak můžete po žluté turistické značce přes Masarykovo zdymadlo na hrad Střekov či opačným směrem na vyhlídku u Dubického kostela.

Ilustrativní fotografie naučné stezky Větruše - VrkočPohled na Labské údolí s Hradem Střekov 

Na nejvyšší vrchol Českého středohoří

Z Větruše se také můžete vydat po červené turistické značce na Milešovku, která je se svými 837 metry nejvyšší horou v Českém středohoří. Na vrcholu se nachází meteorologická observatoř s rozhlednou, odkud je skutečně nádherný výhled.

Ilustrativní fotografie MilešovkyIlustrativní fotografie Milešovky
Přemyslovské Stadice

Pokud z červené odbočíte na zelenou turistickou značku, dovede vás značená cesta do obce Stadice. Odtud byl dle pověsti povolán Přemysl Oráč kněžnou Libuší na český trůn. Pověst připomíná pomník na Královském poli, Přemyslův statek s pamětní deskou či Královský pramen.

Pomník Přemysla OráčeKrálovký pramen


   

Další informace o hotelu, restauraci a vyhlídkové věži naleznete na stránkách Hotelu Větruše
Další informace o přírodním, zrcadlovém bludišti naleznete na stránkách Muzea města Ústí nad Labem
Další informace o tenisových kurtech a dětském koutku naleznete na stránkách Městských služeb

Videoseriál Českého rozhlasu Sever o rozhlednách zde