Malířský koutek

Malířský koutek pod hradem Střekov je půvabné náměstíčko či spíše náves s hrázděnými domy, zbytkem pranýře, milníkem a zvoničkou z 19. století. Je dnes již vzácným dokladem toho, jak asi vypadala venkovská sídla v tomto regionu. Název Malířského koutku je odvozen od toho, že odtud malíři rádi zpodobňovali hradní zříceninu Střekov. To se ještě na okolních svazích pěstovala vinná réva dobré jakosti.

náves s hrázděnými domynáves s hrázděnými domynáves s hrázděnými domy