Mojžíř

Historické jádro obce dnes tvoří hlavně prostor v blízkosti kostela sv. Šimona a Judy. Z původní zástavby se dochovalo několik lidových staveb, např. čp. 24 s roubeným přízemím, předsazeným hrázděným patrem na úzkém podloubí a zděným hospodářským objektem, čp. 20 se zděným přízemím s podstávkou, hrázděným patrem a bedněným štítem, čp. 2 roubené s podstávkou, hrázděným patrem, bedněným štítem a hrázděnou stodolou, čp. 35 se zděným přízemím a hrázděným patrem – vše většinou z konce 18. a počátku 19. století.