Nová Ves

Ve vsi se zachovaly dvě lidové stavby čp. 13 a 18 s hrázděnými patry a bedněnými štíty. Uprostřed návsi je více než 400 let stará lípa. Podle záznamů nechal v roce 1613 majitel panství Vilém z Lobkovicz shromáždit občany pod touto lípou kvůli obrácení na katolickou víru za přítomnosti jezuitů. Vedle stojící kaple Nejsvětější Trojice je z roku 1806.

ilustrativní fotografie Nové Vsikaple Nejsvětější Trojicekaple Nejsvětější Trojice