Muzeum v přírodě Zubrnice

Muzeum v přírodě Zubrnice se snaží zachovat budovy a vybavení, dokládající vesnický způsob života a bydlení v oblasti Českého středohoří. Je to nejmladší skanzen v Čechách, a proto se stále ještě rozšiřuje. Jeho základem je historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří. Zpřístupněn je komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. Dále expozice kupeckého krámu, vesnické školy. Ve středu návsi stojí přenesená dřevěná barokní studna. Jako součást areálu je zde také barokní kostel sv. Máří Magdaleny.

 

 

 

 

 

 

 

V údolí Lučního potoka se nachází hustá síť vodních staveb. Zpřístupněný je funkční Valšův mlýn, jenž patří k těm nejmenším.

 

 

 

 

 

 

Více na stránkách skanzenu