Muzeum lehkého opevnění

Postupně rekonstruovaný objekt muzea byl postaven v roce 1936 jako součást československého pevnostního systému, budovaného v letech 1935–1938 k zajištění hranic ČSR před možnou vojenskou agresí sousedních států. Jedná se o představitele lehkého opevnění starého typu, někdy též označovaného jako „lehké opevnění vz. 36“, které bylo budováno téměř výhradně v roce 1936 a od roku následujícího bylo nahrazeno modernějšími lehkými objekty, jichž bylo postaveno do září 1938 nepoměrně větší množství. V bezprostředním okolí města Ústí nad Labem můžeme nalézt oba zmíněné typy lehkých objektů, přičemž v roce 1936 probíhala výstavba objektů starého typu mezi Větruší, Trmicemi, Řehlovicemi a Bílinou, o dva roky později pak byly budovány modernější objekty (tzv. „řopíky“) podél řeky Labe mezi Svádovem a Malým Březnem.
Muzeum je provozováno od roku 2005 zájmovým spolkem Klub vojenské historie Trmice, jehož cílem je uvést objekt částečně do ideálního stavu ze 30. let minulého století a částečně interiér objektu využívat jako expoziční prostor. Jak se spolku daří záměr naplnit, můžete přijít zhodnotit o některém z návštěvních dnů, které bývají s předstihem zveřejňovány na internetových stránkách muzea. Během nich je k vidění obměňovaná expozice týkající se zejména československé prvorepublikové armády a návštěvníkovi je průvodcem představena historie čs. opevnění a objektu samotného. V průběhu vybraných návštěvních dnů probíhají ve spolupráci s KVH Ústí nad Labem, o. s., doprovodné akce a rozšířené prohlídky.
Objekt se nachází nad ulicí Žižkova při odbočce do městské části Hostovice (ul. Hostovická), přímo u objektu je možné zaparkovat. Z centra města od Interhotelu Bohemia lze využít autobus MHD č. 19   – výstupní zastávka Japex.

Návštěvní dny:

Muzeum je otevřeno v období duben až říjen zpravidla jednou měsíčně, zvláště o státních svátcích a přilehlých víkendech. Přesné termíny jsou k dispozici na internetových stránkách muzea.

Pro větší skupiny (např. školní exkurze) je možno s předstihem domluvit návštěvu objektu i mimo vyhlášené termíny.

Muzeum lehkého opevnění   Muzeum lehkého opěvnění   znak Muzea lehkého opevnění

 

 

 

 

 

Provozovatel:
KVH Trmice
tel: 777 042 031 – Josef Drobný
e-mail: muzeum@lo36.wz.cz
webové stránky: www.lo36.cz