Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum v Ústí nad Labem existuje již od roku 1876. V současnosti spravuje více než 1 100 000 muzejních exponátů a jejich souborů. K nejrozsáhlejším patří početné sbírky přírodovědné, které dokumentují především přírodu severozápadních Čech, Českého středohoří a Krušných hor. V souvislosti s výstavbou v historickém centru města Ústí nad Labem se v posledních desetiletích rozrostly sbírky archeologické. Jsou zde také sbírky vojenství, mimořádné například souborem zbraní a vojenského materiálu z období kolem roku 1813, kdy se odehrála slavná bitva u Chlumce. Vzhledem k průmyslovému charakteru regionu jsou početné i technické sbírky.

Rozsáhlá je i odborná muzejní knihovna.

 

 

 

 

 

Kvalitou a rozsahem sbírek patří Muzeum města Ústí nad Labem k nejvýznamnějším muzejním institucím v České republice. Během všech prázdnin v průběhu roku jsou v muzeu pro děti připraveny velmi populární hravé vzdělávací programy.

 

 

 

Rekonstrukce budovy Muzea města Ústí nad Labem

V roce 2008 získalo město dotaci na rekonstrukci muzejní budovy prostřednictvím Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad z Evropského fondu. Práce na rekonstrukci budovy trvaly přibližně dva roky, muzeum bylo opět otevřeno veřejnosti 30. června 2011. Rekonstrukce zahrnula kompletní stavební práce včetně inženýrských sítí. Opravou prošla střecha a půdní prostory, kde vzniklo nové patro, ve kterém jsou umístěny kanceláře a laboratoře. Nově jsou také vybaveny depozitní prostory. Jedním ze základních úkolů rekonstrukce bylo také vybudování výtahů pro muzejní provoz a pro návštěvníky.
Budova ústeckého muzea skrývá několik zajímavostí. Například jde o první objekt napojený v roce 1922 na dálkové topení v tehdejším Československu. Poslední větší opravy na budově se odehrály na přelomu let 1945-1946, kdy byly odstraňovány škody způsobené leteckými nálety z dubna 1945.
Ve zrekonstruovaném muzeu vznikly výstavní prostory pro krátkodobé výstavní projekty, přednáškové místnosti a ateliéry muzejní pedagogiky. Součástí muzea je také knihovna se studovnou. Největší část stálých expozic připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s ústeckým muzeem.

 

Otevírací doba muzea

denně úterý - neděle: 9:00 - 18:00 hodin
zavřeno: každé pondělí
Muzeum nabízí fyzicky hendikepovaným spoluobčanům plný přístup do objektu. Na základě předchozí dohody na tel.: +420 475 210 937 lze domluvit osobního průvodce.
Více na www.muzeumusti.cz