Zubrnická museální železnice

Provoz turistické linky T3
Vlaky turistické linky jezdí po většinou od dubna do října vždy v sobotu, neděli a ve státem uznané svátky. Linka T3 začíná v Ústí nad Labem ve stanici Střekov, dále vede po pravém břehu Labe do Velkého Března, kde odbočuje a dalších 6km stoupá do Českého středohoří po druhé nejstrmější trati v ČR do konečné stanice Zubrnice-Týniště. Zastávky Svádov, Valtířov, Malé Březno a Leština jsou na znamení. Spoj je plně zaintegrován do tarifu  DÚK. Spoje vyjíždí ze Střekova vždy v 10:10, 12:10, 14:10 a 16:10. Ze Zubrnic pak v 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00.

Železniční muzeum Zubrnice
Stylizovaná budova a okolí stanice Zubrnice vás zavede do dob dávno minulých známé z předválečných a těsně poválečných filmů jako je například Přednosta stanice. V budově stanice můžete navštívit dobovou čekárnu, dopravní kancelář a v dřevěné části je popsána historie místní dráhy Velké Březno – Lovečkovice – Verneřice - Úštěk horní nádraží s výkresy stanic a spoustou fotografií od výstavby železnice v roce 1890 do současné doby. V další budově se seznámíte s historií železničních drezín. Uvidíte například osobní drezínu Tatra Dm6 známou z filmu Ostře sledované vlaky a Maďarskou drezínu z filmu Rebelové. Další expozice jsou tematicky umístěné v krytých železničních vozech. Zanádražní prostor s posezením je věnován relaxaci. Děti mohou využít herní prvky (houpačky, klouzačky, dětská mašinka atp.). V budově je možnost zakoupit drobné občerstvení a upomínkové předměty (turistické vizitky a známky, pohlednice atp.)

Otevírací doba:
duben až červen: sobota, neděle, svátek  10:00 - 17:00
červenec, srpen:  úterý až neděle, svátek 10:00 - 17:00
září a říjen:           sobota, neděle, svátek  10:00 - 17:00

Více informací na www.zubrnickazeleznice.cz

Železniční muzeumŽelezniční muzeum