Městské lázně

Lázně byly ve městě otevřeny už v červnu 1908 v nově vystavěné budově, kde na návštěvníky čekal nejen velkoryse řešený bazén s vysokým klenbovým stropem zdobený rozetou a arkádami, ale také parní lázeň, vanové lázně, sprchové kouty, uhličité lázně a slatinná kabina. Návštěvní doba byla pochopitelně rozdělena zvlášť pro muže a ženy. V roce 1912 získaly lázně vrtem artéského pramene do hloubky 357,3 metrů vlastní zdroj slabě mineralizované termální vody o teplotě 31,7 °C a vydatnosti 10 litrů za vteřinu. Nově zrekonstruovaná budova,  postavená v historizujícím novorománském slohu, s fasádou z režného cihelného zdiva se štukovými zdobnými prvky, s různými typy oken v jednotlivých podlažích a kruhovou věží, slouží i dnes v omezené míře svému původnímu účelu. Bazén i sauna jsou v letních měsících uzavřeny.

Více na www.msul.cz

Městské lázně exteriérMěstské lázně interiérMěstské lázně interiér