Přemyslovské Stadice

:: Přemyslovské Stadice

V údolí řeky Bíliny nedaleko Trmic se nalézá staroslavná ves Stadice. Z ní byl dle legendy povolán na český trůn kněžnou Libuší Přemysl Oráč. Pomník Přemysla OráčeTato pověst se dočkala četných uměleckých zpracování. Ve Stadicích nám ji připomene především pomník z roku 1841. Ten zde nechali postavit Nosticové architektem F. Staumannem. Desky s reliéfy jsou dílem sochaře Josefa Maxe. Pomník stojí na Královském poli, které je od roku 1962 národní kulturní památkou. Rozměry Královského pole byly ve středověku základem české polní míry.
Ve Stadicích nám starobylou pověst připomene Přemyslův statek s pamětní deskou nebo Královský pramen. K pověsti patří i Přemyslova líska, jejíž oříšky byli stadičtí povinni odevzdávat na panovnický stůl.