Mezinárodní festival sborového zpěvu

Do roku 1994 reprezentovaly ústecké sborové umění špičkové sbory vedené odborníky z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem pouze v zahraničí, nebo své umění prezentovaly na jednotlivých samostatných koncertech. Roku 1994 došlo k dohodě mezi městem Ústí nad Labem a sbormistry těchto sborů, jejímž výsledkem bylo iniciování vzniku mezinárodního festivalu tj. nesoutěžní přehlídky pěveckých sborů bez rozlišení kategorií. Každoročně v dubnu se špičkové pěvecké sbory pracující v Ústí nad Labem stávají hostiteli pěveckých sborů ze zahraničí i vybraných pěveckých sborů z ČR. Za dobu svého trvání se dostal festival do podvědomí laické i odborné veřejnosti a má své nezastupitelné místo v kulturním životě města Ústí nad Labem.

Více informací nalezente na: Kulturní středisko města Ústí nad Labem