Zdravé město školilo zaměstnance o zdraví

18. 10. 2019
Jak vypadá správná životospráva, jaké hodnoty cholesterolu a glykemie jsou v pořádku a kdy je třeba něco změnit, se dozvěděli zaměstnanci magistrátu od Zdravotního ústavu. 

Ve čtvrtek 17. října 2019 připravilo Zdravé město Ústí nad Labem ve spolupráci s místním Zdravotním ústavem přednášku s praktickými ukázkami a měřením pro zaměstnance magistrátu. Tématem bylo zdraví, prevence a poradenství. Zástupci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem přednesli základní informace o tom, jak má vypadat zdravá životospráva, připomněli desatero užitečných rad z oblasti potravin, výživy a správných návyků. 

Ačkoliv se jednalo o poznatky, které se učí mnohdy už od mateřských škol, je překvapivé, kolik dospělých lidí stále nedodržuje základní správné návyky. Tímto jednáním si často lidé dlouhodobě poškozují své zdraví. V závěru přednášky bylo připraveno pro zájemce bezplatné měření standardních tělesných hodnot, hladiny cholesterolu a glykemie a individuální vyhodnocení výsledků a poradenství.

Přednáška byla součástí pravidelného školení v oblasti udržitelného rozvoje a základních témat místní Agendy 21. V minulých letech proběhly semináře zaměřené například na lokální ekonomiku nebo životní prostředí. Teoretickou část přednášky na téma Udržitelný rozvoj a změna myšlení - globální smysl s lokálními činy přednesl Mgr. Jiří Starý. 

  • Služby Zdravotního ústavu může využít i veřejnost, informujte se přímo u Zdravotního ústavu
  • Sledujte rovněž informace o Zdravém městě, každoročně probíhají různé akce pro veřejnost zdarma. 

Mgr. Jiří Starý při přednášce o udržitelném rozvoji  Posluchači na přednášce  Mgr. Anna Milerová ze Zdravotního ústavu přednáší o zdraví

O zásady zdravého životního životního stylu s důrazem na výživu se zajímala řada zaměstnanců  Na místě bylo k dispozici bezplatné měření a poradenství  Informační letáčky jsou k dispozici i veřejnost