Aktuální informace

Den s odpady zahájí obrovskou kampaň

Přijďte 24. září na Kostelní náměstí, kde bude od 10 hodin do 16 hodin akce Den s odpady, která odstartuje kampaň s názvem „Směsný není směšný – Třiďme lépe“.

Mramorování aneb kouzlíme s pěnou

Domov pro seniory Bukov se v letošním roce již po druhé zapojil do Evropského týdne mobility a pro klienty všech domovů pro seniory v Ústí nad Labem a okolí si ve spolupráci se Zdravým městem připravil ve čtvrtek 22. září další tvořivou akci.

Evropský týden mobility pokračuje

Také na čtvrtek 22. září jsou v rámci Evropského týdne mobility připraveny zajímavé akce.

Mami, tati, jezdím v autě bezpečně

Dopravně preventivní akce proběhla dnes v ranních hodinách u Mateřské školy Neštěmice.

Bezpečnost neslyšících a nedoslýchavých v dopravě

Pod patronací Zdravého města Ústí nad Labem proběhla v Centru služeb pro sluchově postižené přednáška „Bezpečnost neslyšících a nedoslýchavých v dopravě“.

Den bez úrazu

Zdravé město Ústí nad Labem a Městská policie ve spolupráci s jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému, Vyšší odbornou školou zdravotnickou, BESIPem a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem připravily v pátek 16.9. na dopravním hřišti v Krásném Březně již 9. ročník akce „Den bez úrazu“.

Ústecký půlmaraton prolomil hodinovou metu

Počasí svědčilo běžcům, díky kterým se ústecký 1/2Maratonu zapsal do historie. Keňan Barselius Kipyego, vítěz závodu, první zaběhl čas pod jednu hodinu.

Branně sportovní odpoledne - 20.9.

Sdružené obranné prapory ČR z.s. se také zapojily do Evropského týdne mobility a na úterý 20.9. si připravily Branně sportovní odpoledne.

Cyklistický výlet - Den bez aut - 18.9.

V rámci Evropského týdne mobility se také koná tradiční víkendová projížďka do Českého středohoří pro milovníky cyklistiky.

Den zdraví - 14.9.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem si v rámci Evropského týdne mobility připravil akci Den zdraví.