Dny evropského dědictví 2017 začínají!

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Jsou také akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví.

Město Ústí nad Labem se již po dvaadvacáté připojí ke Dnům evropského dědictví. Ústečané a návštěvníci města si budou moci od 9. do 17. září 2017 prohlédnout na 25 památek, z nichž některé nejsou běžně veřejnosti přístupné. Na řadě zpřístupněných objektů je pro návštěvníky připraven doprovodný program.

Akce se koná pod záštitou náměstka primátorky města Ústí nad Labem MUDr. Jiřího Madara a jako každý rok je pro zájemce připravena soutěž o ceny.

Veškeré informace, podrobný program i pravidla soutěže naleznete zde: DED 2017 v Ústí nad Labem.