Partnerská města

Ústí nad Labem má v současné době dvě partnerská města. Jsou to německý Chemnitz a britský Halton. Smyslem partnerství je především oboustranná výměna informací a zkušeností zejména v oblasti hospodářství, životního prostředí, vědy, školství, sociálních věcí a kultury.


HALTON, Velká Británie

CHEMNITZ, Německo

DRÁŽĎANY, Německo

 

  • HALTON, Velká Británie, aktuální Úmluva o partnerství uzavřena dne 13.10.1993
  • CHEMNITZ, Spolková republika Německo, aktuální Úmluva o partnerství uzavřena dne 28.5.2003
  • DRÁŽĎANY, Německo, představitelé saské metropole a Ústí nad Labem se 10. 3. 2016 dohodli na jednáních o rozšíření spolupráce a případném uzavření partnerství
  • VLADIMIR, Rusko, smlouva o partnerství ze dne 23. 6. 2006 byla 7. 3. 2022 vypovězena Zastupitelstvem města Ústí nad Labem v důsledku ruské invaze na Ukrajinu

Novinky

Návštěva partnerského města Chemnitz

Představitelé města Ústí nad Labem, primátor Petr Nedvědický spolu s náměstkem Tomášem Vlachem, navštívili 10. května partnerské město Chemnitz.

Zástupci Ústí se setkali s vedením Chemnitz

Představitelé města Ústí nad Labem navštívili Chemnitz. V rámci mezinárodního setkání hovořili o spolupráci v oblasti kultury.

Město podpořilo akci partnerského Chemnitz 

V rámci Evropského týdne mobility probíhá mnoho akcí po celé Evropě. Mezi jedno z aktivních měst patří i partnerské město Chemnitz. 

Delegace z Chemnitz zavítala do Ústí nad Labem

Náměstkyně primátora Chemnitz a ředitelka tamní knihovny přijely na návštěvu Ústí nad Labem. Prohlédly si knihovnu, muzeum a pozdravily sportovce z projektu Lauf-KulTour.

Zastupitelstvo schválilo finanční pomoc Ukrajincům

Poskytnutí finanční pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny schválilo zastupitelstvo. Zároveň odsouhlasilo i vypovězení partnerské smlouvy s městem Vladimir.

Zástupci města navštívili partnerský Chemnitz

Výjezdní zasedání senátního podvýboru pro transformaci se konalo v Chemitz za účasti členů rady města Ústí nad Labem Tomáše Vlacha a Martina Krska.

Chemnitz oslavilo výročí 875 let města zpěvem. Partnerské Ústí nad Labem přitom nechybělo

V neděli 21. ledna 2018 v 15 hodin se ve veletržní hale v Chemnitz sešlo na 1 400 členů pěveckých sborů (z toho 600 dětí).

Olga Deeva pozvala delegaci města Ústí nad Labem na 6. Interregionální ekonomické fórum do Vladimíru

K setkání primátorek partnerských měst Ústí nad Labem a Vladimiru – Ing. Věry Nechybové a Olgy Deevy – došlo u příležitosti příjezdu delegace Vladimirské oblasti do České republiky v říjnu 2017.

Mezinárodního drážďanského dialogu se zúčastnila i primátorka města Ústí nad Labem

Ing. Větru Nechybovou pozval (a o vystoupení požádal) Dirk Hilbert, primátor Drážďan. Do diskuse, kterou moderoval Greg Clark z Londýna, se v saské metropoli 2. a 3. října 2017 zapojili reprezentanti řady evropských měst.

Ústí a Drážďany pojedou „autonomně“ společně

V pondělí 11. září 2017 přivítal Dirk Hilbert, primátor Drážďan, v saské metropoli primátorku Ústí nad Labem Ing. Věru Nechybovou, jejího náměstka Pavla Dufka, zástupkyni zmocněnce vlády pro Ústecký kraj Gabrielu Nekolovou a pracovníky Inovačního centra Ústeckého kraje.