Halton

Úmluva o partnerství mezi Haltonem a Ústím nad Labem byla uzavřena 13. října 1993.

Partnerské vztahy mezi městem Ústí nad Labem a Haltonem se odehrávaly především v rovině kulturně společenské. Vedle toho britská společnost Halton Transport darovala v roce 1999 Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem u příležitosti stého výročí hromadné dopravy ve městě historický autobus.

Halton se nachází v severozápadní Anglii mezi Liverpoolem a Manchesterem. Je tvořen dvěma původně samostatnými městy Widnes a Runcorn a městečky Hall, Moore, Duresbury, Presto Brook. Widnes na jedné straně řeky Mersey a Runcorn na straně druhé jsou spojeny třemi mosty. Halton je správním orgánem této oblasti. V roce 2014 se Halton stal členem Liverpool City Region Combined Authority, kde se přijímají strategická rozhodnutí, týkající se ekonomického rozvoje, dopravy, zaměstnanosti, cestovního ruchu, kultury (sdruženo je zde pět lokálních úřadů).
V oblasti Haltonu převládá zejména chemický průmysl. V Runcornu (60 000 obyvatel) je i nákladní přístav a důležitá železniční křižovatka.
Ve Widnes (60 000 obyvatel) došlo k diverzifikaci chemického průmyslu ve prospěch větší ochrany životního prostředí a vyrostly zde překladiště i moderní logistický park zaměřený na skladování a distribuci zboží). Buduje se tady také nový velkokapacitní most.

Podrobnější informace jsou k dispozici


Halton - září 2015


Halton


Mapa správní oblasti Halton


Darovaný autobus