Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla slavnostně vyhlášena 28. září 1991 na základě zákona ČNR č. 314 z 9. července 1991.
Při svém vzniku měla tři fakulty – Pedagogickou fakultu, Fakultu sociálně ekonomickou, Fakultu životního prostředí a dále dva ústavy: ústav slovansko-germánských studií a ústav pro studium romské kultury.
V letech 1992 a 1993 byly na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty založeny dva specializované ateliéry - Sklo a Keramika a porcelán. Z těchto ateliérů v roce 1993 vznikl Institut výtvarné kultury, který se v roce 2000 transformoval ve Fakultu užitého umění a designu (v roce 2008 změnila název na Fakultu umění a designu).

V roce 2021 Univerzita J. E. Purkyně slaví 30 let existence a má osm fakult:

Kontakt

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 222

Další podrobnosti o Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně naleznete na www.ujep.cz


Aula


Fakulta umění a designu