Společné projekty města Ústí nad Labem a UJEP

Smlouva o spolupráci

Primátorka Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová a rektor UJEP doc. Martin Balej podepsali 11. dubna 2016 dohodu o spolupráci. Podpisu nové smlouvy se zúčastnila také RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium UJEP. Spolupráce se zaměří zejména na podporu v oblasti vzdělávání včetně forem celoživotního vzdělávání a rekvalifikací.
V centru pozornosti bude dále problematika zaměstnanosti, minorit, životního prostředí a stranou nezůstanou ani možnosti regionálního rozvoje města.


Dohoda o spolupráci

Ocenění vynikajících výsledků

Rada města Ústí nad Labem každý rok uděluje vybrané studentce či vybranému studentovi UJEP finanční dar ve výši 20 000 Kč za vynikající studijní výsledky v akademickém roce. Tento dar je předáván na slavnostním udílení Cen rektora (stejně jako dary starostek/starostů jednotlivých městských částí Ústí nad Labem).


Ceny rektora 1


Ceny rektora 2

Projekt EMISE

Náměstek primátorky Pavel Dufek získal příslib spolupráce od Ing. Martina Nerudy, děkana Fakulty životního prostředí UJEP a Ing. Heleny Plaché z Českého hydrometeorologického ústavu na připravovaném projektu EMISE. Více se o tomto projektu dozvíte na webu Ústí nad Labem v sekci O městě, kapitola Město Opava (autory projektu, jímž se město Ústí n/L inspirovalo, jsou studenti Slezského gymnázia v Opavě).
Garantem projektu EMISE je Ing. Eva Fialová, asistentka náměstka primátorky - kontakt eva.fialova@mag-ul.cz


Projekt EMISE