Fórum Zdravého města Ústí nad Labem

Veřejné setkání se uskuteční v pondělí 21. 11. 2016 od 17.00 v přísálí velkého sálu Domu kultury. Město Ústí nad Labem ho pořádá v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Setkání je vhodnou příležitostí jak zjistit, co se ve městě děje či do budoucna plánuje. V rámci fóra bude rovněž možnost zapojit se formou inovativních metod, tzv. Konceptu mentálních map, do realizace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020.

Během doprovodného programu bude pro účastníky nachystáno drobné občerstvení a losování o ceny. Každý účastník si bude moci také od odborníků ze Zdravotního ústavu Ústí nad Labem nechat poradit či zkontrolovat krevní tlak, tělesný tuk a BMI nebo se v informačním kiosku seznámit s prací Dobrovolnického centra Ústí nad Labem a Fokusu Labe Ústí nad Labem.

Na co byste rádi v Ústí nad Labem upozornili? Máte otázky nebo aktuální návrhy týkající se města Ústí nad Labem? Zúčastněte se Fóra Zdravého města.