FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA

Na co byste rádi v Ústí nad Labem upozornili? Máte otázky nebo aktuální návrhy týkající se města Ústí nad Labem? Zúčastněte se Fóra Zdravého města.

Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 2. 10. 2017 od 17.00 v přísálí velkého sálu Domu kultury. Město Ústí nad Labem ho pořádá v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Projednání je vhodnou příležitostí jak zjistit, co se ve městě děje či do budoucna plánuje. V rámci fóra budete mít rovněž možnost seznámit se s vyhodnocením výstupů zachycených v Pocitové mapě Ústí nad Labem a prostřednictvím nových aplikací se zapojit do strategického plánování města.

Během doprovodného programu bude pro účastníky nachystáno losování o ceny a drobné občerstvení, které připravila Správa kolejí a menz UJEP. Své aktivity pro veřejnost představí Veřejný sál Hraničář a realizátoři komunitních zahrad v Ústí nad Labem Krásné sousedění z.s. a Žížala na Terase z.s. Spolek Krásné sousedění je i jedním z úspěšných žadatelů o dotaci z Dotačního programu Zdravého města. Součástí fóra je také v rámci informačních kiosků představení seniorpasů a práce Dobrovolnického centra Ústí nad Labem, které se každoročně podílí i na jeho organizaci.