Pozvánka na seminář „Prevence úrazů u dětí v mateřských školách“

Zdravé město Ústí nad Labem přináší svým občanům a dalším zájemcům další seminář, tentokrát věnovaný úrazové prevenci u předškoláků.

Úrazy jsou na prvním místě v příčinách úmrtnosti u dětí a významně se také podílejí na nemocnosti dětí. V České republice každoročně kvůli úrazu zemře přes 100 dětí, 2000 dětí zůstává po úraze trvale postiženo, přes 30 000 dětí je pro úraz hospitalizováno a dalších 450 000 dětí je každý rok ošetřeno ambulantně. Kolik úrazů, které nevyžadují lékařské ošetření, se doopravdy stane, nevíme.

Úraz se nestane nešťastnou náhodou. Každý úraz má své příčiny a lze mu předejít. Co se úrazů týče, velice významná je prevence. Důležitou složkou je vychovávat děti k vlastní odpovědnosti a předvídavosti, vytvářet v nich návyky, které maximálně snižují riskantní chování. S tímto působením na děti je vhodné začít již od nejmladšího věku.

Státní zdravotní ústav již čtvrtým rokem realizuje projekt „Prevence úrazů pro mateřské školy“, který je finančně podpořen z dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví-Projekty podpory zdraví 2017“, č. projektu 10717. Samotný projekt oslovuje všechny učitele mateřských škol ve vybraném kraji. V letošním roce by měl projekt proběhnout v pěti krajích ČR, a to v Karlovarském kraji, Ústeckém kraji, Královéhradeckém kraji, Olomouckém kraji a Moravskoslezském kraji. Učitelé, kteří mají o projekt zájem, se mohou zúčastnit akreditovaného semináře „Prevence úrazů u dětí v mateřských školách“ a zároveň obdrží zdravotně výchovné materiály k prevenci úrazů, které mohou využít při své výuce v průběhu celého roku. Za pomoci učitelů mateřských škol bychom rádi oslovili velké množství dětí a jejich rodičů.

Prostřednictvím tohoto článku bychom Vás rádi pozvali na výše uvedený seminář:

Seminář Ústecký kraj - pozvánka a program ke stažení zde

Seminář se uskuteční v úterý 26. září 2017 od 9 do 14 hodin v Zasedací místnosti Zastupitelstva města, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Seminář je určen přednostně pro učitele MŠ Ústeckého kraje. Přihlásit se můžete prostřednictvím internetového odkazu zde: https://goo.gl/forms/le5I88aJmB2FqCEp1, nejpozději do pátku 22. září 2017. Seminář pořádá Státní zdravotní ústav ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem a Zdravým městem Ústí nad Labem.