Rozloučení s Labskou královnou - krátké ohlédnutí

Labská královna se s malými i velkými návštěvníky rozloučila v sobotu 24. června. I tentokrát si pro děti připravila nový dárek - audioknihu Labská královna. Na konci dne, po který si mohli všichni užít bohatý doprovodný program, královna za doprovodu Klubu vodáků Střekov odplula na lodi do řeky Labe.

První část programu se odehrával v ústeckém muzeu. Zde se mohly děti zastavit na třech stanovištích a vyrobit si skřítka, rytířskou přilbu nebo rybičku a po poledni se mohly těšit z pohádky Sváťova dividla.

Čestným hostem byl herec Pavel Zedníček, který audioknihu namluvil a stal se tak součástí dlouholetého projektu. Projekt se herci líbil a ocenil snahu o návrat čtení knih jako jedné z možností naplnění volného času u dětí. Společně s vedoucí odd. cestovního ruchu magistrátu Hankou Slawischovou, ředitelem muzea Václavem Houfkem, jedním z autorů knihy Labská královna Zdeňkem Havránkem symbolicky audioknihu pokřtili. Na závěr herec dětem přečetl z knihy pohádku O obrovi.

V muzeu byla také zahájena  výstava výtvarných prací dětí z mateřských a základních škol na téma knihy Labská královna, které děti kreslily v rámci soutěže Naše město. K vidění bude až do 20. srpna.

Program pokračoval v Ústeckém podzemí. Zde si děti mohly projít pohádkovou stezku s malou soutěží. Po cestě se potkávaly s trpaslíkem, loupežníkem, vodníkem, mlynářem a rytířem. Na závěr si u Labské královny vyzvedly slíbenou odměnu - audioknihu. K ní si pak mohly vybrat ještě další dárek (skřítka, puzzle, pexeso, poukázku na knihy, magnet, omalovánky s voskovky a další). Program obohatili hudební skupina Ergo, šermíři ze skupiny Rebel a divadlo Mladá scéna s pohádkou Země liliputů. Na závěr všichni doprovodili královnu k řece Bílině, po které odplula do Labe, a na rozloučenou jí zamávali.