Turistické zajímavosti v Ústí nad Labem a okolí - nově také jako mapová aplikace

Oddělení GIS magistrátu města Ústí nad Labem připravilo pro veřejnost novou aplikaci, která formou dynamické mapy, rozsáhlé fotodokumentace a dalšího materiálu, prezentuje zajímavá turistická místa a trasy v Ústí nad Labem a jeho okolí (celý správní obvod ORP).

V aplikaci jsou v současné době dostupná tři rámcová témata – cyklus Trasy netušených krás, zajímavá vyhlídková místa a naučné stezky.

Cyklus "Trasy netušených krás" byl původně vydán formou klasických tištěných materiálů oddělením cestovního ruchu Magistrátu města a zahrnuje čtyři tematické trasy, které ukazují zajímavá místa v Ústí nad Labem. Webová aplikace převádí trasy do interaktivní mapové podoby a jednotlivá zastavení doplňuje o nově pořízené fotografie, adresy, GPS a další údaje.

Vyhlídková místa vytipovalo oddělení GIS vlastním průzkumem území a jedná se o veřejně přístupná místa, jejichž vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území. Vyhlídková místa jsou v aplikaci rovněž doplněna o fotografie, GPS, nadmořskou výšku a další popisné informace.

V rámci tématu naučných stezek lze vedle vlastního mapového obsahu najít rovněž rozsáhlé doplňující informace, fotodokumentaci všech stanovišť a informačních tabulí nebo orientační výškové profily průběhů tras. Naučné stezky byly zdokumentovány oddělením GIS opět přímo v terénu.

Tento poměrně rozsáhlý projekt byl částečně spojený s aktualizací jevů územně analytických podkladů (dále ÚAP), které oddělení pořizuje vlastním průzkumem území. Oddělení GIS v propojení těchto aktivit plánuje pokračovat a aplikaci tak postupně rozšiřovat o další zajímavý obsah.

Nová dynamická mapa je k dispozici na webových stránkách města v sekci Mapy pro veřejnost a během několika málo dní bude dostupná také v městské mobilní aplikaci in-City.

Zajímavé odkazy:

  • více informací o mapové aplikaci zde
  • krátké video ukazující možnosti aplikace zde