Ústecké infostředisko bylo zařazeno do ankety "Informační centrum roku"

Vydavatelství KAM po Česku spustilo dne 20. 6. 2017 hlasování v anketě „Informační centrum roku“. Vyhlašovatelem ankety je Asociace turistických informačních center ČR, nově ve spolupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku. Hlasovat v anketě může jak laická, tak odborná veřejnost. Hlasování probíhá od 20. 6. do 31. 8. 2017 a svůj hlas můžete poslat z jedné IP adresy ve všech krajích a to pro jedno turistické informační centrum v kraji. V anketě je zapojeno celkem 422 certifikovaných turistických informačních center, včetně infostřediska města Ústí nad Labem.

Podrobnosti o anketě

Hlasovací karta pro Informační středisko města Ústí nad Labem