Cyklogenerel

GENEREL CYKLODOPRAVY - vize

Jedná se o prvotní návrh cyklokomunikací ve městě. Materiál je podkladem k diskusi a pro zadání projekčních prací na cyklogenerelu. Práce budou zadány v nejbližších měsících. Cyklogenerel bude obsahovat textovou analytickou a grafickou část, přičemž značná část analytických podkladů bude využita z již schváleného Generelu udržitelné dopravy (2012 Civitas Archimedes). Cyklogenerel bude připravován v úzké součinnosti s tvorbou nové koncepce a zklidnění dopravy v centru města Ústí nad Labem, v rámci které bude nově řešena i doprava v klidu (parkování).

Některé trasy odpovídají všem již schváleným materiálům vč. územního plánu, jinde bude třeba prověření detailnějšího, či dokonce prověření a posouzení alternativních tras.

Další přímé odkazy: Akční plán rozvoje cyklistické dopravy v Ústí nad Labem, BYPAD audit

Mapová aplikace Generel cyklodopravy

Připomínky, náměty a návrhy alternativních tras posílejte na adresu cyklokoordinator(zavináč)mag-ul.cz