BYPAD audit

BYPAD (Bicycle Policy Audit - audit cyklistické politiky) je nástroj, který umožňuje městům (krajům, regionům), aby posoudili a zlepšili kvalitu jejich místní cyklistické politiky.
BYPAD analyzuje silné a slabé stránky cyklistické politiky města a jasně naznačuje způsoby jejího budoucího zdokonalování. Audit je založen na vyhodnocení dotazů jednotlivých zainteresovaných skupin hodnotitelů, kde jsou zastoupeni úředníci města, lokální politici a zástupci cyklistů. BYPAD dotazník je založen na osvědčené evropské praxi v cyklistické politice. Opatření vedoucí k jejímu zdokonalení a způsoby realizace těchto opatření lze odvodit přímo z výsledků auditu, jehož pravidelné provádění (jednou za dva nebo za tři roky) pak bude zaznamenávat vývoj cyklistické politiky města.

BYPAD byl vyvinut mezinárodním konsorciem cyklistických expertů v rámci projektu financovaného Evropskou unií. Více než 100 měst a 18 regionů v 21 zemích přistoupilo k procesu BYPAD auditu a začalo se systematickým zkvalitňováním cyklopolitiky.

Výsledky BYPAD auditu

BYPAD audit byl ve městě Ústí nad Labem proveden v rámci evropského projektu ARCHIMEDES CIVITAS s tímto výsledkem:

Můžete si stáhnout: