Seznam cyklistických tras KČT

Cyklistické trasy jsou rozdělené do čtyř tříd:

  • I. třída (mezinárodní dálkové) - trasy mezinárodní úrovně propojující velká města v Evropě
  • II. třída (dálkové) - trasy nadregionálního významu
  • III. třída (regionální) - propojení regionálních cílů
  • IV. třída (místní) - lokální propojení

 

Stav platný k prosinci 2017