Značené cyklotrasy

Milovníkům cykloturistiky nabízí Ústecko široké možnosti. Rekreačním cyklistům je k dispozici Labská stezka vedoucí podél břehu Labe a náročnější sportovci mohou zdolávat okolní vrchy.

Značené cyklotrasy na Ústecku

 

Cyklotrasa č. 2 - Labská stezka

Ústí nad Labem – Děčín 
25 km dlouhá trasa vede po asfaltovém povrchu a zámkové dlažbě. Stezka začíná pod Mariánským mostem na pravém břehu řeky Labe.

Ústí nad Labem – Litoměřice
25 km dlouhá trasa vede po asfaltovém povrchu, štěrkové vozovce a zámkové dlažbě. Turistické zajímavosti při stezce jsou označeny informačními tabulkami. Jedná se o nenáročný terén bez většího převýšení, proto není zařazen podélný profil.

Cyklotrasa č. 3066

Velké Březno – Býňov (3) – Lhota pod Pannou (5) – Homole u Panny (7) – Haslice (8) – Řepčice (10) – Třebušín (11,5) – Ploskovice (15,5) – Žitenice (19) – Litoměřice (22,5).
Délka trasy: 22,5 km.
Popis trasy: Z Velkého Března se vydáme podél Homolského potoka na Býňov, Lhotu pod Pannou a Homoli. Cesta stále stoupá přes Haslice až do Řepčic. Dále už se svezeme z kopce dolů přes Třebušín, Vinné, Těchobuzice do Ploskovic. Poslední úsek nás dovede přes Pohořany a Žitenice do Litoměřic, kde se můžeme napojit na trasu č. 2 do Ústí nad Labem.

Cyklotrasa č. 23

Děčín – Vlčí jezero (8) – Sněžník (14) – Tisá (18) – Petrovice (23) – Nakléřov (28) – Krásný Les (33) – Adolfov (38) – Habartice (39).
Délka trasy: 39 km.
Popis trasy: Z Děčína jedeme přes obce Jalůvčí, Tisá, Petrovice, Nakléřov, Krásný Les a Adolfov do Habartic, kde se můžeme napojit na trasu č. 3009 do Unčína. Trasa z Děčína prudce stoupá na Sněžník, odkud vede po hřebenech Krušných hor, kde se střídají roviny sjezdu a jízda do vrchu.

Trasa č. 3067

Děčín – Malšovice (4,5) – Javory (7,5) – Slavošov (10,5) – Lipová (11,5) – Mnichov (12,5) Čermná (15) – Modrá (17).
Délka trasy: 17 km.
Popis trasy: Z Děčína se vydáme do Malšovic, kde navazuje trasa č. 3068. Z Malšovic pokračujeme přes Javory do Slavošova, zde dochází k souběhu s trasou č. 3066, dále pak přes Lipovou, Mnichov a Čermnou do Modré.

Trasa č. 3068

Malšovice – Choratice (2) – Dobkovice (4) – Panský Mlýn (7) – Šachov (8) – Slavošov (12).
Délka trasy: 12 km.
Popis trasy: Vyjedeme z Malšovic a pokračujeme přes Choratice, Dobkovice, Prosetín, Panský Mlýn, Šachov do Slavošova, kde je možné se napojit na trasu č. 3066 nebo 3067.

Trasa č. 3017

Děčín – Sněžník (8) – Tisá- turistická chata (14) – Ostrov (16) – Rájec (17) – Nový Dvůr (18) – Petrovice (20).
Délka trasy: 20 km.
Popis trasy: Začíná v Děčíně – Oldřichově a vede po silnici městem do Bělé. Z Bělé trasa vede lesními silnicemi okolo Děčínského Sněžníku, přes obec Sněžník okolo turistické chaty v Tisé nad skalami Tiské stěny a Ostrovské skály přes Rájec, okolo Rájeckých skal na hraniční přechod do Petrovic. Z Petrovic je možné pokračovat do Krásného Lesa na trasu č. 23 a dále do Adolfova a Habartic, kde je návaznost na trasu č. 3009 do Unčína a Řehlovic.

Trasa č. 3009

Habartice – zřícenina Kyšperk – Unčín (10) – Stradov (12) – Chlumec (13) – Chabařovice (16) – Roudníky (21,5) – Habří (24) – Řehlovice (25).
Délka trasy: 25 km.
Popis trasy: Svezeme se cyklobusem z Ústí nad Labem do Adolfova. Dále pojedeme po trase č. 23 asi 1 km do bývalých Habartic (směr Fojtovice), kde se napojíme na trasu č. 3009. Sjedeme dolů okolo zříceniny Kyšperka do Unčína a pokračujeme na Stradov, Chlumec, Chabařovice, Roudníky a kolem jezera Milada dojedeme do Habří. Odtud sjedeme dolů do Řehlovic, kde se napojíme na trasu č. 3071 do Trmic a dále do Ústí nad Labem.

Trasa č. 3071

Trmice – Koštov (2) – Stadice (4) – Řehlovice (7) – Malhostice (9) – Rtyně nad Bílinou (11) – Sezemice (12) – Nové Úpořiny (14) – Bystřany (17) – Teplice (20).
Délka trasy: 20 km.
Popis trasy: Z Václavského náměstí v Trmicích se vydáme ulicemi Zámecká a Edisonova okolo Teplárny do ulice Na Rovném, po které dojedeme do Koštova. Zde se napojíme na červenou turistickou značku a pokračujeme okolo Královského pramene do Stadic, Řehlovic a podél řeky Bíliny do Malhostic. Cesta dále pokračuje přes Rtyni nad Bílinou, Sezemice, Nové Úpořiny do Bystřan a Teplic.

Trasa č. 3057

Libochovany – Kalvárie (2,5) – Kamýk (5) – Hlinná (9) – sedlo pod Varhoštěm (11) – Čeřeniště (13) – rozcestí Babiny I (17) – Ovčárna (19) – křižovatka Pohořany (25) – křižovatka Myštice (26) – křižovatka Ploskovice (27,5) – Ploskovice (28).
Délka trasy: 28 km.
Popis trasy: Odklon od trasy č. 2. Z Libochovan jedeme stále vzhůru přes Hrádek, Kamýk, kolem Plešivce, přes Hlinnou, Kunratice, sedlo pod Varhoštěm do Čeřeniště. Dále pokračujeme na Ovčárnu, kde odbočíme vpravo na lesní cestu, která nás povede pod Babinským vrchem na Dlouhý vrch a okolo Panenského kamene dojedeme na silnici. Přes Myštice dojedeme do Ploskovic, kde se můžeme napojit na trasu č. 3066 do Litoměřic. Zde je napojení na trasu č. 2, po které se můžeme vrátit do Ústí nad Labem. Trasa je velmi těžká a s velkým převýšením.

Trasa č. 3058

Velké Žernoseky – Malíč (1) – Michalovice (2) – Knobloška (3) – křižovatka Kamýk (5) – Miřejovice (6,5) – Lbín (11) – Pod Homolkou (12,5) – křižovatka Čeřeniště (14).
Délka trasy: 14 km.
Popis trasy: Odklon od trasy č. 2 a trasy č. 25 u přívozu. Z Velkých Žernosek přes Malíč, Michalovice a Knoblošku dojedeme na křižovatku Kamýk. Po krátké jízdě vlevo na Kamýk odbočíme vpravo do Miřejovic. Na další křižovatce odbočíme vpravo a poté vlevo přes Mentourov dojedeme do Lbína. Cesta stoupá strmě do sedla pod Homolkou a pokračuje na křižovatku Čeřeniště, kde se můžeme napojit na trasu č. 3057 do Ploskovic. V Ploskovicích je návaznost na trasu č. 3066, nebo do Libochovan na trasu č. 2 a po ní do Ústí n. L.

 

Fotogalerie