Byla spuštěna anketa z Fóra Zdravého města

Anketa, která by měla ověřit výstupy z veřejného setkání ze dne 2. 10. 2017, je spuštěna od 11. 10. 2017.

JAK ANKETU VYPLNIT?

ONLINE: PŘÍMÝ ODKAZ K ONLINE VYPLNĚNÍ - zde
Dotazník je uveřejněn na webových stránkách města a jednotlivých městských obvodů (www.usti-nad-labem.cz, www.strekov.cz, www.nestemice.eu, www.mesto-ul.czwww.severni-terasa.cz).

NA ANKETNÍM LÍSTKU: Lístky k vyplnění jsou k dispozici:
- v Informačním středisku města Ústí n. L., Mírové nám. 1/1 (Palác Zdar)
- na vrátnici Magistrátu města Ústí n. L., Velká Hradební 8 (vchod z Lidického nám.).

Vyplněné lístky odevzdávejte do schránek označených „ANKETA – Fórum Zdravého města“, které jsou umístěny tamtéž. Je možné je také zaslat naskenované e-mailem na adresu hana.slawischova@mag-ul.cz.

Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město a MA21 a je anonymní
Výsledky budou k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz a FB města.