Pracovní seminář o udržitelném rozvoji města II

Dne 1. prosince 2017 se v Ústí nad Labem koná druhý pracovní seminář zaměřený na udržitelné scénáře budoucího rozvoje s ohledem na klimatické změny.

Seminář s názvem Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny II volně navazuje na loňský ročník, o kterém jsme informovali zde. Cílem semináře je seznámit účastníky s výsledky hodnocení zranitelnosti města Ústí nad Labem vůči dopadům změny klimatu. Společným tématem pro všechny příspěvky je především udržitelný rozvoj.

Časový harmonogram, pozvánka a program semináře jsou ke stažení zde (.pdf, 0,89 MB).

Seminář je pořádán ve spolupráci se Zdravým městem Ústí nad Labem a Fakultou sociálně ekonomickou UJEP, hlavními organizátory je Ústav výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky. Seminář je podpořen z projektu LIFE LOCAL ADAPT.