Pozvánka na seminář o udržitelném rozvoji města

 Dne 31. října 2016 se v Ústí nad Labem koná pracovní seminář zaměřený na udržitelné scénáře budoucího rozvoje s ohledem na klimatické změny.

Seminář pořádá Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Fakultou sociálně ekonomickou) a ve spolupráci se Zdravým městem Ústí nad Labem. Smyslem semináře je seznámit účastníky s očekávanými dopady změny klimatu na město Ústí nad Labem a identifikovat možné problémy spojené se změnou klimatu z hlediska současnosti a budoucího vývoje města. Přítomni budou vedle odborníků z oblasti výzkumu i zástupci města, se kterými bude možné diskutovat nad konkrétními možnostmi a problémy.

Podrobnější informace a odkazy:

Pozvánka a program semináře
Projekt Zdravé město Ústí nad Labem

Seminář je otevřený jak odborníkům, tak široké veřejnosti.