Pozvánka na workshop k udržitelné lokální ekonomice

Zdravé město Ústí nad Labem si Vás dovoluje pozvat na workshop s názvem "Udržitelná lokální ekonomika. Výzva pro kreativní podnikatele?", který je vhodný především pro aktivní podnikatele, zástupce měst a odbornou veřejnost.

Datum konání: 11. 5. 2017 od 10.00 do 15.00 hodin

Místo konání: FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem, VŠ klub 4. patro

Registrace: zdarma na e-mailové adrese vladan.hruska@ujep.cz

Nosnými tématy jsou:

  • Bariéry a příležitosti rozvoje malých a středních podniků využívajících místní zdroje
  • Podpora spotřeby místních produktů
  • Vliv a přínos místních podnikatelů na kvalitu života ve městě a okolí

Kompletní pozvánka a program semináře

Workshop je součástí mezinárodního česko-polsko-německého projektu Regionální hodnotové řetězce v kontextu ekosystémových služeb a ochrany biodiverzity - na příkladu česko-polsko-saské projektové spolupráce podpořeného z Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Akci spoluorganizují Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Inovační centrum Ústeckého kraje a město Ústí nad Labem v rámci Projektu Zdravé město a MA21.

Více o Zdravém městě Ústí nad Labem