Vyhlášení 13. kola Dotačního programu projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Informujeme o vyhlášení 13. kola Dotačního programu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem pro rok 2017. V souladu s Plánem zdraví a kvality života 2017 a Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 byla vybrána pro toto kolo následující témata: 

  1. Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě (v okolí komunikací i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce, apod.)
  2. Zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.)
  3. Posílení místního patriotismu (založeném na lokálních tradicích – kulturních, sportovních, historických, společenských, turistických apod.)

Termín podání žádostí je od 1. 5. do 11. 6. 2017 včetně. 
Maximální výše dotace byla navýšena na 30.000 Kč na projekt. 

Kompletní znění výzvy, dotačního programu a seznam povinných příloh nalezete zde


Upozorňujeme žadatele, aby si pečlivě prostudovali dotační pravidla, která byla oproti minulému ročníku upravena.