Krušné hory

Název horstev obklopujících české území byl původně jednotný, v 9. století Hircanus Saltus, od 12. století Saltus Bohemicus,  německy Böhmerwald – Český Les. Teprve v 16. století došlo k diferenciaci tohoto názvu. Po odkrytí zdejších ložisek drahých a obecných kovů se začalo severozápadní části říkat Erzgebirge – Krušné hory. Poprvé se s tímto označením setkáváme v Saské kronice Petra Albina z roku 1589. O Krušných horách se rovněž zmiňuje roku 965 obchodník Ibrahim Ibn Jakub ve své zprávě o cestě do Prahy. Keltové nazývali tuto oblast Sudet „les divokých sviní“.

Krušné hory zasahují na území Ústecka svým východním okrajem. Tvoří náhorní plošinu klesající zvolna do SRN. Z české strany příkře vystupují z Podkrušnohorského zlomu. Krušné hory mají na Ústecku nejvyšší bod Rudný vrch (796 m).

Výhled na zimní krajinu Krušných hor