Labské pískovce

Labské pískovce zasahují na území Ústecka jen nepatrně západním okrajem. Svým významem však tyto partie zaujímají dost zásadní postavení. Značné návštěvnosti se těší Tiské stěny, Rájecké a Ostrovské skály. Oblast Labské pískovce je veřejnosti spíše známá pod starým názvem České nebo Česko-saské Švýcarsko. Má to svůj historický původ. Toto jedinečné území objevili na konci 18. století dva malíři z drážďanské umělecké akademie, oba původem Švýcaři. V jejich době bylo Švýcarsko pokládáno za vzor ideální přírodní krajiny, jak to odpovídalo představám období romantismu. Labské pískovce na Ústecku nepřesahují výšku cca 625 m a nemají na Ústecku žádný význačný vrchol.

Výhled z vrcholu pískovcové skály   Pohled na zimni krajinu se skalním útvarem.   Výhled na krajinu labské pískovce