Řeky a potoky

Labe

Páteří vodních toků na Ústecku je řeka Labe. Přes České středohoří proniká od Porty Bohemicy a průlomové údolí je zahloubené 300-500 m pod úrovní původního terénu. Na Ústecku je Labe přehrazeno zdrží pod hradem Střekovem a po celé délce jeho toku jsou jeho břehy technicky upravované. Místy jsou břehy v současné době blízké původnímu přírodnímu prostředí (pravý břeh od Olešnice po proudu a levý břeh v Povrlech).

Panorama Labe    Letecký pohled na řeku Labe a Masarykova zdymadla.

Přítoky Labe na Ústecku:

Tlučeňský potok – vtéká do Labe v Sebuzíně

Rytina – pod Sebuzínem

Němčí nebo Němčický potok – mezi Sebuzínem a Brnou

Průčelský potok – v Brné

Novoveský potok – pod Střekovem

Kojetický potok – v Olšinkách

Budovský potok – nad Svádovem mizí před vtokem do Labe

Bahniště – ve Svádově

Olešnický potok – pod Valtířovem

Homolský potok – ve Velkém Březně

Luční potok – v Malém Březně. S Lužeckým potokem na protějším břehu tvoří s Labem vodní kříž, takže se mu také v minulosti říkalo Křížový

Dubický potok – do Labe vtéká nad Dolními Zálezly

Moravanský potok – v Dolních Zálezlech

Podlešínský potok – ve Vaňově

Bílina – v Ústí nad Labem

Stříbrnický potok – v Ústí nad Labem

Pekelský potok – v Krásném Březně

Neštěmický potok – v Neštěmicích

Blanský potok – v Mojžíři

Kamenný potok – v Mojžíři

Lužecký potok – v Povrlech

Bílina

Je největším přítokem Labe, na Ústecku vyhloubila údolí v Teplickém středohoří a do Labe se vlévá v Ústí nad Labem pod Větruší.

Přítoky Bíliny na Ústecku:

Řehlovický potok – v Řehlovicích

Radejčínský potok – ve Stadicích

Újezdský potok – v Trmicích

Ždírnický potok – pod Trmicemi

Klíšský potok – v Ústí nad Labem