Vodní plochy

Na území Ústecka se nachází mimo vodních toků také poměrně velké množství vodních ploch různého původu. Některé vodní nádrže lze využít ke koupání.

V Krušných horách je to Stříbrný rybník nedaleko Krásného Lesa, v Labských pískovcích rybník pod osadou Rájec, Cihlářský rybník v soustavě rybníků je v Tisé a známý je rybník v Ostrově, stejně jako soustava rybníků u Libouchce, z nichž největší je rekreačně využíván. 

V Podkrušnohorské kotlině byla do bývalého lomu napuštěna voda a vzniklo jezero Milada, které je od roku 2015 vyžíváno k rekreačním a sportovním účelům. Svojí plochou téměř 250 ha je srovnatelné s Máchovým jezerem. Nedaleko se nachází nádrž v Chabařovicích, kde je koupaliště a chatová osada. 

Na okraji Chlumce je na místě zatopeného povrchového dolu rekreačně využívaná nádrž. Další známý rekreační objekt je oprám u Varvažova. Mezi významnější vodní plochy patří přehrada v Povrlech, pod jejíž hrází se nachází koupaliště.

Pohled na jezero Milada.     Chlumec podél řeky    Jezero Milada v zimě