Parní vodárna Střekov

Parní vodárna se nachází přibližně 150 metrů od nádražní budovy ve stanici Ústí nad Labem - Střekov. Vodárna Střekov byla postavena v roce 1874 při příležitosti zprovoznění úseku Rakouské severozápadní dráhy z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem - Střekov a Děčína. Tato technická památka má veškeré původní technologické vybavení, např. stojatý parní kotel, parní stroj a vlastní vodojemy, které sloužilo pro zásobování parních lokomotiv na Střekově.

Otevírací doba:

  • duben - říjen první sobota v měsíci 10.00 - 18.00
  •  při různých speciálních příležitostech (např. Dny evropského dědictví) či v rámci jízd Zubrnické museální železnice www.zubrnickazeleznice.cz/muzeum.

 

Kontakt:

728 484 270

Parní vodárna StřekovParní vodárna Střekov - technologické vybaveníParní vodárna Střekov - technologické vybavení 

 

 

 

  

 

 

Historie odkoupení:

Na základě jednání Statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje po povodních v roce 2013 na zlepšení podmínek pro dobrovolné hasiče, kteří pomáhají při živelných pohromách, byly osloveny České dráhy, a.s., jejichž objekty v ulici U Stanice 822 využívají hasiči jako hasičskou zbrojnici. České dráhy předložily městu nabídku na prodej za kupní cenu ve výši 720.000,- Kč a město ji akceptovalo.

Podpořil Ústecký kraj

Město Ústí nad Labem obdrželo z Fondu Ústeckého kraje investiční dotaci ve výši 350.000,- Kč na odkup hasičské zbrojnice (katastrální území Střekov) od Českých drah a.s. (celková kupní cena je 720 000 Kč). Odkoupení bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 16. 12. 2014, zápis na list vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem byl proveden katastrálním úřadem dne 20. 10. 2015.

 

 

Nabyté nemovitosti budou i nadále sloužit společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Střekov. 
Objekt bývalé vodárny slouží zčásti také jako historická vodárna, kterou provozuje Zubrnická museální železnice a je zpřístupněna veřejnosti.

 

Informace o stavbě:

 

(Zdroj: www.usti-aussig.net) Železniční stavba typická pro dobu provozu parních lokomotiv vyrostla při výstavbě dráhy táhnoucí se po levém břehu Labe. Střekovská parní vodárna byla postavena dle normalizovaného projektu pro vodárny první třídy, které pro investora stavby společnost Rakouská severozápadní dráha navrhoval architekt Karl Schlimp, význačný reprezentant vídeňské architektonické školy. Rakouská severozápadní dráha vysoce převyšovala jiné obdobné železniční podniky své doby úrovní péče, jakou věnovala urbanistickému a architektonickému řešení svých pozemních staveb. Do historie architektury a stavitelství na území dnešní ČR se zapsala řadou realizací mimořádného významu. Jde např. o Znojemský viadukt, železničářskou kolonii v Nymburce, bývalé nádraží Praha Těšnov, patrový most v Ústí, či nádraží Děčín východ. Autoři těchto projektů patřili mezi významné osobnosti své doby, vedle Schlimpa to byli také Sitte, Frey, Bäume.
Střekovská stavba je jedna ze dvou kompletně dochovaných parních vodáren v Česku a ve své třídě pak úplně posledním exemplářem. Proto ji roku 2011 zařadilo ministerstvo kultury na seznam státem chráněných technických památek. Památku provozuje Zubrnická museální železnice a zpřístupnila ji veřejnosti.