Ústecké mosty

Mariánský most

Nejnovější most z roku 1998 se ihned stal jedním ze symbolů Ústí a v roce 2001 byl v mezinárodní anketě renomovaného časopisu Structural Engineering International zařazen mezi deset nejkrásnějších světových staveb posledního desetiletí 20. století. Most o celkové délce 198 metrů Vás zaujme zejména zajímavým tvarováním konstrukce zavěšeného trojúhelníku. Chodník pro pěší a cyklisty je umístěn uprostřed mostu a vyvýšen oproti vozovce. Mostní pylon působí jako výrazná protiváha k protější Mariánské skále. Rozpětí hlavního pole je 123,30 m, výška pylonu 75 m a celková rozvinutá délka mostu včetně ramp je 333 m.

 

 

 

 

 

 

    

Bělský most

Jedná se o nejstarší mostní konstrukci na území města Ústí nad Labem. Spojuje oba břehy řeky Bíliny v prostoru trianglu pod Větruší, kde je napojení na dálniční přivaděč od Trmic a nábřežní komunikaci do Prahy a Děčína. Tento kamenný most byl postaven v roce 1719 na místě předchozích dřevěných. V roce 1721 byl ozdoben kamenným křížem věnovaným radními města. Ten jediný se zachoval a stojí u kostela Nanebevzetí Panny Marie (šikmý kostel). Během dalších let přibyly sochy sv. Jana Křtitele, sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Dominika. Most je jediná stavba, která se dochovala z celé městské čtvrti Ostrov po bombardování města v dubnu 1945.

Železniční most

Tzv. „severozápadní most“ spojil ústecký a střekovský břeh. Byl kombinací železničního a silničního mostu, dlouhý 310 m. Železnice ležela 17 m nad normální vodní hladinou. 6,5 metrů pod kolejnicemi byla 5 m široká jízdní dráha pro povozy a dobytek, ve stejné výši 1,25 m široký chodník pro chodce. Stavba začala 10. prosince roku 1872, po zatěžkávacích zkouškách byla slavnostně odevzdána do provozu 14. února 1874. Most byl těžce poškozen náletem v dubnu 1945 a nový železniční most byl později postaven o několik metrů blíže k městu. Je jedenáctou největší stavbou svého druhu u nás.

 

 

 

 

 

 

 

Most Dr. E. Beneše

Druhý labský most se začal stavět na střekovské straně 26. března 1934. Výstavba byla z technického hlediska značně komplikovaná. Mostní konstrukci nesly dva pilíře postavené nedaleko břehů řeky. Rozpětí mezi oběma mostními pilíři přes Labe činí 123,60 m, což byla tehdy největší vzdálenost u mostních konstrukcí v celé ČSR. V neděli 9. srpna 1936 byl Benešův most slavnostně předán ústecké veřejnosti.

 

 

    

 

 

Most ve Stadicích

Vstupní branou do obce Stadice je barokní kamenný most přes řeku Bílinu se dvěma klenutými oblouky a vysokými bočními parapety.