Koncepce a strategické dokumenty

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM 2030

V rámci přípravy a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 vznikla v roce 2020 i Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Ústí nad Labem.

Koncepce rozvoje CR

MARKETINGOVÁ STUDIE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU MÍSTNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚSTECKU

V roce 2006 byla zpracována marketingová studie zaměřená na podporu místního cestovního ruchu na Ústecku. Analytická část studie se podrobně věnuje charakteristice regionu, jeho návštěvnosti a analýze silných a slabých stránek. Druhá část studie je věnována strategii rozvoje cestovního ruchu na Ústecku.

Marketingová studie 

Přílohy marketingové studie

MOŽNOSTI KONGRESOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU
V ÚSTÍ NAD LABEM

Projekt Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem je koncipován jako strategický materiál analyzující a hodnotící možnosti a předpoklady regionu v oblasti kongresového cestovního ruchu.

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem

České Středohoří s vrcholy Knobloska, Milešovka, Lovoš a Kletečná.