Statistická zpráva o vývoji CR

Statistická zpráva o vývoji cestovního ruchu ve vztahu k aktivitám oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem obsahuje jak obecné a rámcové informace, tak zasazení do širších souvislostí v rámci regionu a jeho turistického managementu. Nedílnou součástí jsou konkrétní statistická data, zpravidla za město a okres a jejich vývoj. 

Přiložená zpráva je pracovním dokumentem oddělení, neprošla jazykovou, ani jinou korekturou. Jejím smyslem je zhodnotit statistický vývoj některých ukazatelů ve vztahu k činnosti oddělení a podat ucelený přehled o vývoji cestovního ruchu v konkrétním území.

V lednu 2019 byla zpráva rozšířena o kapitolu věnovanou Projektu Zdravé město a místní Agendu 21. Z toho důvodu byl název zprávy upraven na Analyticko-koncepční zpráva ve vztahu k aktivitám oddělení cestovního ruchu včetně realizace Projektu Zdravé město a MA 21 Ústí nad Labem.

Ke stažení:

  • Analyticko-koncepční zpráva 2019/2020

V pořadí 5. verze zprávy, která obsahuje data za období 2019/2020 a byla dokončena na jaře 2021. Zpráva je rozdělena do jednotlivých bloků, díky kterým je možné dle potřeby prezentovat či doplňovat jednotlivé části.