Spolupráce s Letištěm Drážďany

Spolupráce mezi statutárním městem Ústí nad Labem a saským Letištěm Drážďany byla iniciována na jaře roku 2018 po předchozích rozhovorech, které k tomuto směřovaly už v roce 2017. V květnu 2018 bylo vyvoláno jednání zástupců obou subjektů, aby byla dohodnuta náplň spolupráce, její zaměření a další potřebné kroky. Spolupráce se soustředí na oblast cestovního ruchu a vzájemnou prezentaci nabídky. Blízkost a výborná dopravní poloha, společný zájem o turistické atraktivity, památky a cestování obecně je velkým předpokladem pro společnou kooperaci.