Porta Bohemica

Řeka Labe vstupuje do Ústecka kaňonovitým údolím zvaným Porta Bohemica – Brána Čech. Zázrak útvaru Porta Bohemica proběhl ve třetihorách, kdy byly skály vyzdviženy napříč původnímu toku a starších čtvrtohorách, kdy si řeka znovu prorážela cestu. Vytvořila se tak nevšední krajina s hlubokým zářezem řeky do Českého středohoří.

Ačkoliv je Porta Bohemica asi 4 km dlouhý úsek Labe začínající za obcí Velké Žernoseky, tento název zlidověl pro velkou část Labského údolí až k městu Ústí nad Labem. Pohled na řeku, která se vlní mezi vrcholky Českého středohoří na obou stranách, je velkolepý. Na pravém břehu Labe se nabízejí výhledy z kopců Kalvárie či Hrádek, na levém břehu pak z vyhlídek Mlynářův kámen, Skalky, Doerellova vyhlídka nebo vyhlídka od Dubického kostelíku.

Nezapomenutelný pohled na Portu Bohemicu je z paluby lodě vyplouvající pravidelně během sezóny oběma směry mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi.Údolí Porta Bohemica